ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวเทศกาล

ททท. ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย จัดพิธีต้อนรับนักท่องเที่ยวเกิน ๒๑ ล้านคน

ททท.ร่วมกับ หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย ร่วมผนึกกำลังจัดพิธีต้อนรับฉลองนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยเกิน ๒๑ ล้านคน พร้อมทะยานสู่จำนวนนักท่องเที่ยว ๒๒ ล้านคนในปลายปี ๒๕๕๕ นี้ มั่นใจปี ๒๕๕๖ มีนักท่องเที่ยว ๒๔.๕ ล้านคน รายได้ทะลุ ๑.๑๔๙ ล้านล้านบาท

วันนี้ (๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๕) เวลาประมาณ ๑๑.๔๕ น. บริเวณชั้น ๒ ห้องโถงผู้โดยสารขาเข้า ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ นายสุรพล เศวตเศรนี ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย พร้อมด้วย นายสรจักร เกษมสุวรรณ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) นางสาววิไลวรรณ นัดวิไล ผู้อำนวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) และภาคเอกชนในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย อาทิ สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (สทท.) สมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว (แอตต้า) สมาคมโรงแรมไทย (ทีเอชเอ) ร่วมกันจัดพิธี “ต้อนรับนักท่องเที่ยวเกิน ๒๑ ล้านคน” พร้อมฉลองจำนวนนักท่องเที่ยวที่กำลังก้าวสู่ ๒๒ ล้านคนในปลายปี ๒๕๕๕ นี้ ในวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๕ เวลาประมาณ ๑๑.๔๕ น. บริเวณ ชั้น ๒ ห้องโถงผู้โดยสารขาเข้า ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดย ททท. ได้จัดทำตุ๊กตาน้องสุขใจ ซึ่งเป็นตุ๊กตาสัญลักษณ์ (Mascot) ของททท. เป็นตัวแทนของความสุข มอบแด่นักท่องเที่ยวเพื่อร่วมเฉลิมฉลองกับจำนวนนักท่องเที่ยวที่กำลังก้าวสู่ ๒๒ ล้านคนร่วมกัน และเพื่อเป็นการมอบความสุขแด่นักท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลปีใหม่อีกด้วย

นายสุรพล เศวตเศรนี ผู้ว่าการ ททท. เปิดเผยว่า “กิจกรรมดังกล่าวถือเป็นการจัดงานต้อนรับนักท่องเที่ยวที่กำลังก้าวสู่ ๒๒ ล้านคน ในปลายปี ๒๕๕๕ เพิ่มขึ้น ๑๕%จากปีที่ผ่านมา และมั่นใจว่าจะสามารถนำรายได้เข้าประเทศกว่า ๙๖๕,๐๐๐ ล้านบาท เพิ่มขึ้น ๒๔% ทั้งนี้จากการรายงานสถิตินักท่องเที่ยว ระหว่างเดือนมกราคม-พฤศจิกายน พบว่า มีนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้าประเทศไทยแล้ว จำนวน ๑๙,๗๖๑,๗๙๔ คน เพิ่มขึ้น ๑๓.๕๗% โดยนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาประเทศไทยมากที่สุด ๑๐ อันดับแรก ได้แก่ จีน มาเลเซีย ญี่ปุ่น รัสเซีย เกาหลี อินเดีย ลาว ออสเตรเลีย สหราชอาณาจักร และสิงคโปร์โดยกลุ่มนักท่องเที่ยวที่มีแนวโน้มในการเติบโตสูงถึงกลุ่มตลาดเอเชียเป็นหลัก และจากการายงานสถิติผู้โดยสารเดินทางเฉพาะท่าอากาศยานสุวรรณภูมิและท่าอากาศยานภูเก็ตในครึ่งเดือนแรกของเดือนธันวาคมพบว่า มีอัตราเพิ่มขึ้น ๓๕% และ ๔๗% ตามลำดับ ยิ่งเป็นการตอกย้ำและมั่นใจว่าปีนี้จะมีนักท่องเที่ยวเดินทางตามเป้าหมาย ๒๒ ล้านคนอย่างแน่นอน”

สำหรับแนวโน้มตลาดต่างประเทศในปี ๒๕๕๖ หากสถานการณ์ท่องเที่ยวยังคงดำเนินไปตามปกติเหมือนเช่นปีนี้ ททท. คาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวต่างประเทศเดินทางเข้าประเทศไทย จำนวน ๒๔.๕ ล้านคน เพิ่มขึ้น ๑๑% มีรายได้กว่า ๑,๑๔๙,๐๐๐ ล้านบาท เพิ่มขึ้น ๑๙% เนื่องจากตลาดในกลุ่มเอเชียมีการขยายตัวในอัตราสูง ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งมาจากนโยบายการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

แสดงผล 5 ครั้ง