ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวเทศกาล

สีสันหลากหลาย ความสวยงามของดอกไม้เมืองหนาว งานเบญจมาศบาน ในม่านหมอก.

จังหวัดนครราชสีมา ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา  สนับสนุนการประชาสัมพันธ์โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(ททท.) สำนักงานนครราชสีมา  ขอเชิญทุกท่านสัมผัสกับสีสันของดอกไม้ท่ามกลางอากาศที่หนาวเย็นตลอดทั้งปี “งานเบญจมาศบาน ในม่านหมอก”  ในระหว่างวันที่ ๙ – ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ณ  บริเวณหน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลไทยสามัคคี  อำเภอวังน้ำเขียว  จังหวัดนครราชสีมา

นายสุหฤทธิ์  ชาญวนังกูร   ผู้อำนวยการสำนักงาน ททท.สำนักงานนครราชสีมา  เผยว่า การจัด งานเบญจมาศบาน ในม่านหมอก ในครั้งนี้ อันจะสามารถส่งเสริม  สร้างงาน สร้างรายได้ให้กับคนในท้องถิ่น  อีกทั้งเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของอำเภอวังน้ำเขียว  ซึ่งมีกิจกรรมที่น่าสนใจ อาทิ การประกวดและจำหน่าย “ดอกเบญจมาศ” แปลงสาธิตดอกเบญจมาศหลากสายพันธุ์ หลากการแสดงและจำหน่ายสินค้าผักเมืองหนาวปลอดสารพิษ  แปลงเบญจมาศหลากหลายสายพันธุ์ ประติมากรรมนกยูง การจัดสวนหย่อม ตกแต่งภูมิทัศน์ การออกร้านแสดงผลิตภัณฑ์ตำบล  การแสดงของนักเรียน กลุ่ม องค์กรต่างๆ  การแสดงของวงดนตรี การแข่งขันจักรยาน “วังน้ำเขียว ครอสคันทรี่ ครั้งที่ ๑” รวมระยะทาง ๔๕ กิโลเมตร(ในวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖  เริ่มเวลา ๐๘.๐๐ น. สอบถาม ๐๘ ๑๙๕๕ ๒๘๓๘) และกิจกรรมอื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายตลอดการจัดงาน

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที องค์การบริหารส่วนตำบลไทยสามัคคี โทร.๐ ๔๔๒๔ ๙๖๕๔, ๐๘ ๙๒๘๐ ๕๔๙๔ 

แสดงผล 11 ครั้ง