ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวเทศกาล

ธรรมชาติเสริมพลัง “วังบัวแดง”

ในพื้นที่จังหวัดหนองคายมีเอกลักษณ์ที่โดดเด่นของแหล่งท่องเที่ยวมากมาย ทรัพยากรทางธรรมชาติยังคงความอุดมสมบูรณ์ สมกับความที่เป็น “เมืองน่าอยู่อันดับ ๗ ของโลก” ซึ่งในขณะนี้ถ้าพูดถึงเรื่องแหล่งท่องเที่ยวด้านธรรมชาติต้องพูดถึง “วังบัวแดง” มีลักษณะเป็นหนองน้ำจืดขนาดใหญ่มีพื้นที่ประมาณ ๒,๐๐๐ ไร่ จะมีดอกบัวสีแดงหรือที่เรียกว่า บัวสาย ขึ้นชูดอกเต็มพื้นน้ำสวยงามประกอบกับยังมีนกที่หลากหลายสายพันธุ์อาศัยและอพยพมา ณ วังบัวแดงแห่งนี้

“วังบัวแดง” ตั้งอยู่ที่บ้านไผ่สีทอง ซอย ๕ ตำบลเวียงคุก อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย ห่างจากตัวอำเภอเมืองจังหวัดหนองคายระยะทางประมาณ ๑๙ กิโลเมตร ด้วยความที่เป็นแหล่งน้ำทางธรรมชาติและมีบัวสายจำนวนมากขึ้นเต็มหนองน้ำในช่วงฤดูหนาวจึงมีดอกบัวสีแดงอมชมพูให้เห็นเต็มพื้นน้ำสร้างความสวยงามให้กับธรรมชาติ ซึ่งดอกบัวจะบานเต็มที่ช่วงเวลา ๐๖.๐๐ น. ถึง เวลา ๑๑.๐๐ น. ของทุกวัน นักท่องเที่ยวสามารถล่องเรือเพื่อชมดอกบัวแดงโดยมีเรือให้บริการในพื้นที่และในขณะเดียวกันนักท่องเที่ยวยังสามารถชมหมู่นกนานาพันธุ์ที่มาอาศัยความอุดมสมบูรณ์ของแหล่งน้ำ ปัจจุบันมีเรือพายให้บริการ จำนวน ๑๕ ลำ สามารถนั่งได้ ๕ คนพร้อมคนพายเรือ ค่าบริการท่านละ ๕๐ บาท

นางอัจฉพรรณ  บุญเจริญ ผู้อำนวยการสำนักงาน การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(ททท.) สำนักงานอุดรธานี  กล่าวว่า “วังบัวแดง” เป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ของจังหวัดหนองคายที่น่าสนใจเพราะเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่มีความอุดมสมบูรณ์และยังเป็นทางเลือกของนักท่องเที่ยวที่มีความสนใจธรรมชาติและกลุ่ม นักท่องเที่ยวที่มีความสนใจในการดูนก ในปีนี้นักท่องเที่ยวสามารถเดินทางมาท่องเที่ยวได้ตั้งแต่ เดือนพฤศจิกายนถึงเดือนมกราคมปี ๒๕๕๖ สำหรับผู้ที่สนใจ  สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณเสถียร โทร. ๐๘๐-๑๘๔๓๓๗๕,๐๘๗-๔๒๐๒๓๗๔

แสดงผล 18 ครั้ง