ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวเทศกาล

การท่องเที่ยวที่ยั่งยืนคืนความสมบูรณ์สู่อำเภอหนองแสง

นายวิเชียร ขาวขำ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี เรียนเชิญสำนักงานจังหวัดอุดรธานี การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(ททท.) สำนักงานอุดรธานี โครงการท่องเที่ยวเชิงนิเวศภูฝอยลม  หน่วยงานราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่อำเภอหนองแสง จังหวัดอุดรธานี ร่วมการสัมมนา “โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของอำเภอหนองแสง”   วันที่  ๑๙  ธันวาคม  ๒๕๕๕  ณ โรงแรมอินเตอร์รีสอร์ท  โดยมีนายณรงค์  พลละเอียด รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีเป็นประธานเปิดงาน

อำเภอหนองแสง จังหวัดอุดรธานี เป็นอำเภอที่ประกอบด้วย ๔ ตำบล เป็นพื้นที่ราบสูง สภาพดินเป็นดินร่วนปนทรายมีความอุดมสมบูรณ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติที่หลากหลาย ปัจจุบันมีแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญคือโครงการท่องเที่ยวเชิงนิเวศภูฝอยลม มีพื้นที่ ๑๙๒,๓๕๐ ไร่  ตั้งอยู่บนเทือกเขาภูพานน้อย ที่อำเภอหนองแสง จังหวัดอุดรธานี สูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ ๖๐๐ เมตร อากาศเย็นสบายตลอดปี ชื่อของภูฝอยลมมาจากไลเคนชนิดหนึ่ง คือ "ฝอยลม" ซึ่งมีความพร้อมในการรองรับนักท่องเที่ยวรวมถึงกิจกรรมต่าง ๆ ที่น่าสนใจสามารถท่องเที่ยวได้ตลอดทั้งปี

นายวิเชียร  ขาวขำ  กล่าวว่า ในโครงการในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อขอความร่วมมือทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของอำเภอหนองแสง ในปีนี้จะเริ่มพัฒนาในส่วนของสภาพแวดล้อมโดยนำต้นพญาเสือโครงและมะเยาหินซึ่งเป็นต้นไม้ที่มีความสวยงาม ทนทานต่อทุกสภาพอากาศสามารถสร้างเอกลักษณ์ที่โดดเด่นให้แก่พื้นที่อำเภอหนองแสงได้ โดยมีโครงการปลูกที่โครงการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ภูฝอยลม จำนวน ๑,๐๐๐,๐๐๐ ต้น ใช้ระยะเวลาประมาณ ๔ ปีก็สามารถออกดอกเพื่อความสวยงามได้โดยดอกพญาเสือโครงจะมีสีขาวอมชมพูและมะเยาหินมีดอกสีขาว

นางอัจฉพรรณ  บุญเจริญ ผู้อำนวยการสำนักงาน การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(ททท.) สำนักงานอุดรธานี  กล่าวว่า การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยมีความยินดีในการสนับสนุนด้านการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวและการมีส่วนร่วมในการระดมความคิดเห็นในการพัฒนาพื้นที่อำเภอหนองแสงให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน โดยต้องอาศัยความร่วมมือของประชาชนในท้องถิ่นในการพัฒนา การรักษาแหล่งท่องเที่ยวร่วมกันรวมถึงการเป็นเจ้าบ้านที่ดี ซึ่งจะเอกลักษณ์ที่จะสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เดินทางมาท่องเที่ยวในพื้นที่มากยิ่งขึ้น สำหรับผู้ที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี โทร ๐๔๒-๒๔๔๓๙๔ ที่ทำการโครงการท่องเที่ยวเชิงนิเวศภูฝอยลม โทร ๐๔๒-๙๑๐๙๐๒ ,๐๔๒-๒๕๐๒๐๗ และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานอุดรธานี โทร ๐๔๒-๓๒๕๔๐๖-๗

แสดงผล 5 ครั้ง