ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวเทศกาล

งานประเพณีแข่งขันเรือยาวชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี และงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๕๕

เทศบาลเมืองเลย ร่วมกับส่วนราชการ บริษัท ห้างร้าน สถาบันการศึกษา ชุมชน และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานเลย ขอเชิญร่วมงานประเพณีการแข่งขันเรือยาวชิงถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๕๕ ในระหว่างวันที่ ๒๖-๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๔  ณ บริเวณลำน้ำกุดป่อง อำเภอเมือง จังหวัดเลย

นางสาวยุพา  ปานรอด ผู้อำนวยการททท. สำนักงานเลย กล่าวว่า งานประเพณีลอยกระทง เป็นประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น งานประเพณีนี้จัดขึ้นบริเวณลำน้ำกุดป่องซึ่งเป็นสถานที่สำคัญของชาวจังหวัดเลยอีกแห่งหนึ่ง กุดป่อง หมายถึง หนองน้ำที่มีช่องหรือรูที่มาจากภูเขาบ่อบิด ลำน้ำมีลักษณะโค้ง กิจกรรมที่น่าสนใจได้แก่ การแห่ถ้วยรางวัลพระราชทานฯ พิธีบวงสรวงศาลหลักเมือง และศาลเจ้าพ่อกุดป่อง การแข่งขันเรือยาว และเรือเล็กทางโค้งแห่งเดียวในประเทศไทย  การประกวดกองเชียร์ การประกวดกระทงฝีมือ การประกวดหนูน้อยนพมาศ และการประกวดนางนพมาศ

 สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ กองการศึกษา งานส่งเสริมประเพณีฯ เทศบาลเมืองเลย โทร. ๐ ๔๒๘๑ ๔๙๗๑ และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานเลย  โทร. ๐ ๔๒๘๑ ๒๘๑๒/๐ ๔๒๘๑ ๑๔๐๕/email: tatloei@tat.or.th/ www.facebook.com/tatloei Twitter: @tatloei 

แสดงผล 20 ครั้ง