ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวเทศกาล

หนาวนี้ใจเดียว เที่ยวเมืองเลย...เทศกาลต้นคริสต์มาสภูเรือ ครั้งที่ ๑

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานเลย ขอเชิญท่านเข้าร่วมอีกหนึ่งกิจกรรมของ “หนาวนี้ใจเดียว เที่ยวเมืองเลย...เทศกาลต้นคริสต์มาสภูเรือ ครั้งที่ ๑”  ระหว่างวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๕-๓๑ มกราคม ๒๕๕๖  ณ  ลานคริสต์มาสภูเรือ (ทางขึ้นอุทยานแห่งชาติภูเรือ) อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย

นางสาวยุพา  ปานรอด  ผู้อำนวยการ ททท.สำนักงานเลย กล่าวว่า  อำเภอภูเรือ มีอากาศหนาวเย็นเกือบทั้งปี อีกทั้งยังเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับนานาชนิด และพืชเมืองหนาวที่ใหญ่ที่สุด สามารถสร้างรายได้ ปีละ ๑๕๐-๒๐๐ ล้านบาท โดยเฉพาะคริสต์มาสที่จะอวดสีสันสวยงาม ซึ่งเพาะปลูกมากถึงปีละ ๒.๕ ล้านต้น สร้างรายได้ปีละประมาณ ๖๐-๑๐๐ ล้านบาท  โดยจะมีพิธีเปิดงานเทศกาลฯ และกิจกรรมต่างๆ ในช่วง วันที่ ๒๔-๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๕  ซึ่งมีกิจกรรมที่น่าสนใจได้แก่ การจดทะเบียนสมรสท่ามกลางทุ่งคริสต์มาส, Street Show (BOZO ขายาว/BOZO เป่าลูกโป่ง) ร่วมถ่ายรูปกับ Mascot  “น้องคริสต์มาส”  การจัดนิทรรศการของหน่วยงาน  การออกร้านไม้ดอกไม้ประดับ  และอาหารต่างๆ  รวมทั้งกิจกรรมการแสดงศิลปวัฒนธรรม

สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับกิจกรรมและแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ ได้ที่ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานเลย โทร.  ๐ ๔๒๘๑ ๒๘๑๒/๐ ๔๒๘๑ ๑๔๐๕/email: tatloei@tat.or.th/ www.facebook.com/tatloei Twitter: @tatloei 

แสดงผล 3 ครั้ง