ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวเทศกาล

ททท. รับคณะอินเซนทีฟจากจีน จัดนาฏศิลป์กลองยาวต้อนรับสร้างความประทับใจ

เย็นวันนี้ (4 พฤศจิกายน 2555) ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  นายสรรเสริญ  เงารังษี  รองผู้ว่าการด้านตลาดเอเชีย และแปซิฟิกใต้ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เป็นประธานในพิธีต้อนรับคณะพนักงานขายตรงกลุ่มอินเซนทีฟจากบริษัท Pro – Health (China) Co.,Ltd จำนวน 43 คนเดินทางมาจากสาธารณรัฐประชาชนจีนเพื่อท่องเที่ยวในประเทศไทย โดยได้จัดการแสดงนาฏศิลป์พร้อมคณะกลองยาวมาร่วมต้อนรับเพื่อสร้างความประทับใจให้แก่คณะดังกล่าว

นายสรรเสริญ เงารังษี กล่าวว่า บริษัท Pro – Health (China) Co.,Ltd. เป็นบริษัทที่อยู่ในอุตสาหกรรมอาหารเสริมสุขภาพแห่งแรก และมีขนาดใหญ่ที่สุดในกรุงปักกิ่ง ก่อตั้งเมื่อปี ค.ศ. 1995  จากการเติบโตอย่างต่อเนื่องของบริษัทฯ ในหลายปีที่ผ่านมา บริษัทฯจึงมีนโยบายการจัดประชุมสัมมนาและการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัลให้กับสมาชิกมาแล้วกว่า 40 ครั้ง ครอบคลุมกว่า 20 ประเทศทั่วโลก และในปีนี้บริษัทฯได้กำหนดเลือกประเทศไทยเป็นจุดหมายซึ่งคณะนี้เป็นคณะแรกที่เดินทางมาถึง โดยจำนวนคณะที่เหลืออีกกว่า 10,000 คนจะทยอยเดินทางมาท่องเที่ยวและร่วมประชุมประจำปีที่กรุงเทพมหานคร  พระนครศรีอยุธยา และ พัทยา ระหว่างวันที่ 4 – 20 พฤศจิกายน 2555  ซึ่งคาดว่าจะสร้างรายได้ด้านท่องเที่ยวให้กับประเทศประมาณ 1,500 ล้านบาท

ทั้งนี้กลุ่มนักท่องเที่ยวซึ่งเป็นสมาชิกของบริษัทดังกล่าว นับเป็นการเพิ่มฐานตลาด MICE ของไทยให้เติบโตมากขึ้น หลังจากที่ ททท. ประสบความสำเร็จในการเชิญกลุ่ม Incentive ขนาดใหญ่จากบริษัท Amway และบริษัท Infinitus จากสาธารณรัฐประชาชนจีนรวมจำนวนกว่า 16,000 คน  ให้เดินทางมาจัดประชุมและสัมมนาที่ประเทศไทยเมื่อเดือนเมษายน และเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาอีกด้วย และยังเป็นการดำเนินงานที่แข็งขันในการร่วมมือกับสำนักงานส่งเสริมการประชุมและนิทรรศการ (สสปน.) เพื่อผลักดันยอดนักท่องเที่ยวให้ไดเตามเป้าหมาย

ปัจจุบันนักท่องเที่ยวตลาดจีนนับเป็นตลาดหลักของไทย ในช่วงที่ผ่านมามีจำนวนนักท่องเที่ยวจีนเดินทางมาประเทศไทยเฉลี่ยประมาณ 1.7 ล้านคนต่อปี ถือครองส่วนแบ่งตลาดมากเป็นอันดับสองรองจากนักท่องเที่ยวจากประเทศมาเลเซีย สามารถสร้างรายได้เข้าประเทศไทยได้มากกว่า 45,000 ล้านบาทต่อปี รัฐบาลไทยจึงให้ความสำคัญในการส่งเสริมตลาดนักท่องเที่ยวชาวจีนอย่างต่อเนื่อง  สำหรับจำนวนนักท่องเที่ยวจากประเทศจีนที่เดินทางมาประเทศไทยใน 9 เดือนแรก ( ม.ค. – ก.ย. 55) มีจำนวน 1.94 ล้านคน เพิ่มขึ้นร้อยละ 30 เมื่อเปรียบเทียบในช่วงเดียวกันในปี 2554 และคาดว่าในสิ้นปีนี้ จำนวนนักท่องเที่ยวจากจีนจะเพิ่มขึ้นถึง 2.3 ล้านคน ทำรายได้ให้ประเทศถึง 50,000 ล้านบาท

แสดงผล 5 ครั้ง