ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวเทศกาล

ททท. ขอเชิญร่วมสืบสานประเพณีโบราณ ปั่นฝ้าย สายบุญ จุลกฐิน (กฐินแล่น) ที่จังหวัดมุกดาหาร

จังหวัดมุกดาหาร ร่วมกับสมาคมอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดมุกดาหาร และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) กำหนดจัดงานประเพณีจุลกฐิน ในชื่อ “ปั่นฝ้าย สายบุญ จุลกฐิน (กฐินแล่น) ประจำปี 2555” ใน 4 อำเภอของจังหวัดมุกดาหาร เพื่อสืบสานประเพณีทางพระพุทธศาสนา และอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น รวมทั้งส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดมุกดาหาร

นางสาวบุณยานุช วรรณยิ่ง ผู้อำนวยการ ททท.สำนักงานนครพนม กล่าวว่า จุลกฐิน คือคำเรียกการทอดกฐินที่ต้องทำด้วยการรีบด่วน โดยต้องอาศัยความสามัคคีของผู้ศรัทธาจำนวนมาก เพื่อผลิตผ้าไตรจีวรให้สำเร็จด้วยมือภายในวันเดียว กล่าวคือ ต้องเริ่มตั้งแต่การเก็บฝ้าย ตัดเย็บ และถวายให้พระสงฆ์กรานกฐินให้เสร็จภายในเวลาเช้าวันหนึ่งจนย่ำรุ่งของอีกวันหนึ่ง สันนิษฐานว่ามูลเหตุของการทอดกฐินนี้ เกิดจากความจำเป็นที่จะต้องทอดกฐินให้สำเร็จทันตามกำหนดเวลาคือในวันสิ้นสุดเขตกฐิน   ซึ่งมีผู้มีจิตศรัทธาได้สืบรู้ว่ามีวัดใดที่ยังไม่ได้รับกฐินจนถึงกลางเดือน 12 อันเป็นวัดสิ้นสุดพระบรมพุทธานุญาตที่พระสงฆ์จะรับกฐินได้ในปีนั้น ๆ จึงชักชวนกันจัดหาผ้าอย่างรีบเร่งเพื่อให้เสร็จตามกำหนดเวลาให้พระวินัยบัญญัติ ในสมัยก่อนๆ ผ้ามิได้จัดหาได้โดยง่าย จึงจำเป็นต้องจัดหาฝ้ายมาปั่น มากรอ ทอ ตัดเย็บกันเอง จนเป็นผ้าใช้สำหรับทอดกฐิน  ดังนั้น โบราณจึงถือว่า การทำจุลกฐินมีอานิสงส์มาก เพราะต้องใช้ความอุตสาหพยายามกว่ากฐินแบบธรรมดา (มหากฐิน) ภายในระยะเวลาอันจำกัด โดยจุลกฐินนี้ ปัจจุบันมักจัดเป็นงานใหญ่ มีผู้เข้าร่วมเป็นจำนวนมาก  ในปีนี้มีกำหนดการดังนี้

ครั้งที่ 1  อ.ดอนตาล   วันที่ 2–4 พ.ย. 2555 ณ วัดมัชฌิมาวาส (วัดกลาง) อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร โดยมีเครือข่ายธุรกิจท่องเที่ยวภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เป็นเจ้าภาพ

ครั้งที่ 2  อ.หนองสูง   วันที่ 10-11 พ.ย. 2555 ณ สำนักสงฆ์ถ้ำกะพุง บ้านภู

โดยมีชมรมธนาคารจังหวัดมุกดาหาร เป็นเจ้าภาพ

ครั้งที่ 3  อ.เมือง   วันที่ 23-24 พ.ย. 2555 ณ วัดโพธิ์ศรีแก้ว ต.นาโสก

โดยมีนายอำเภอเมืองมุกดาหาร เป็นเจ้าภาพ

ครั้งที่ 4  อ.คำชะอี   วันที่ 24–25 พ.ย. 2555 ณ วัดป่าคัมภีร์โรอนุสรณ์  บ้านหนองกะปาด ต.คำชะอี  โดยมีบริษัทอารากอน เป็นเจ้าภาพ

นอกจากนี้ ททท.สำนักงานนครพนม ร่วมกับเครือข่ายผู้ประกอบการกลุ่มจังหวัดสนุก (สกลนคร นครพนม มุกดาหาร) ได้จัดโปรแกรมเส้นทางท่องเที่ยวเรียนรู้ “อิ่มบุญอิ่มใจ ปั่นฝ้ายสายบุญ จุลกฐิน เยือนถิ่นผู้ไท” 2 วัน 1 คืน ระหว่างวันที่ 24-25 พ.ย. 2555 โดยเริ่มต้นและสิ้นสุดการเดินทางจาก จ.สกลนคร เพื่อไปร่วมงานจุลกฐิน ณ อ.คำชะอี และชมสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจในจังหวัดมุกดาหารและนครพนม จึงขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวที่สนใจ เข้าร่วมทริปเดินทางในครั้งนี้  โดยมีค่าใช้จ่ายเพียงท่านละ 999 บาท

*สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สมาคมอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดมุกดาหาร  โทร. 042 612 021/ 085 012 4512 ททท.สำนักงานนครพนม โทร 042-513490-1

ติดต่อจองทัวร์ร่วมเดินทางได้ที่เครือข่ายผู้ประกอบการกลุ่มจังหวัดสนุก เอส.พี.บี.อาร์ ทัวร์  โทร. 081-329 1938  บีหนึ่งทัวร์  โทร. 086-715 5364,086-450 4720 คอนเซาท์ออแกนไนท์เซอร์ แอนด์ทราเวล  โทร. 083-140 0073 

แสดงผล 18 ครั้ง