ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวเทศกาล

งานเทศกาลออกพรรษา “ตีคลีไฟ” ในระหว่างวันที่ ๓ – ๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ณ บริเวณ วัดแจ้งสว่าง บ้านหนองเขื่อง ตำบลกุดตุ้ม อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ

จังหวัดชัยภูมิ สนับสนุนการประชาสัมพันธ์โดย ร่วมกับ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(ททท.) สำนักงานนครราชสีมา  กำหนดจัดงานเทศกาลออกพรรษา “ตีคลีไฟ”    ในระหว่างวันที่ ๓ – ๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๕  ณ  บริเวณ    วัดแจ้งสว่าง  บ้านหนองเขื่อง   ตำบลกุดตุ้ม  อำเภอเมือง  จังหวัดชัยภูมิ

งานประเพณีสืบสานวัฒนธรรมพื้นบ้านหลังออกพรรษา ฟื้นการละเล่นกีฬาโบราณแข่งตีคลีไฟ เสริมแหล่งท่องเที่ยวชุมชนโบราณแห่งเดียวในโลก  โดยปีนี้ได้จัดช่วงหลังวันออกพรรษา รวมกิจกรรมการแข่งขันกีฬาพื้นบ้านหลากหลายเข้าไว้ในงานเดียวกัน เพื่อเปิดโอกาสให้ชาวบ้านในตำบล ได้แสดงความสามารถด้านต่างๆ ที่เป็นภูมิปัญญา ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างความสุข ความสนุกสนาน และสร้างความรัก ความสามัคคีในหมู่คณะ เยาวชน จะได้ไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด ความเป็นมาของการละเล่น “ตีคลีไฟ” ของ บ้านหนองเขื่อง  ตำบลกุดตุ้ม นั้น  เกิดมาจากในสมัยก่อนการเดินทางไปอาบน้ำหลังจากไปทำนา ทำไร่ มาแล้ว   ซึ่งอากาศในพื้นที่แถบนั้น มีอากาศหนาวเย็น   จึงได้คิดค้นการเล่นลูกไฟ    จากไม้นุ่นขนาด ๑๐ - ๑๕ เซนติเมตร นำมาเผาไฟ และใช้ไม้นุ่นเป็นไม้ตีกันอย่างสนุกสนาน  ต่อมาได้รับการแพร่หลายและพัฒนามาเป็นกิจกรรมประเพณีที่นำมาเล่นในช่วงงานบุญออกพรรษา

สำหรับกิจกรรมภายในงานที่น่าสนใจ อาทิ การแข่งขันโคมไฟลอดบ่วง  การแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน   การแข่งขันกีฬาสากล  ในช่วงหัวค่ำเป็นการละเล่นแข่งขัน “ตีคลีไฟ”   (เริ่ม เวลา ๑๗.๐๐ น.เป็นต้นไป) อาทิ ทีมเยาวชน ทีมแม่บ้านและพ่อบ้าน เป็นต้น  นอกจากการจัดให้มีการแข่งขันตีคลีไฟ ยังมีการประกวดไม้คลีไฟ โดยไม้ตีใช้เง้าไม้ไผ่   ตรงปลายงอ ด้ามยาวประมาณ ๑ เมตร ส่วนลูกคลีทำจากไม้นุ่นหรือไม้จากต้นงิ้วที่แห้งแล้ว เอามาหั่นเป็นท่อนๆ ก่อนนำมาเผาไฟเพื่อตีแข่งกีฬากัน เพื่อช่วยคลายหนาว ของทุกปี อาหารที่ทำจากปลาไหลอันโอชะ  การแสดงและจำหน่ายสินค้าที่มีชื่อเสียง    รวมถึงกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายตลอดการจัดงาน

สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ องค์การบริหารส่วนตำบลกุดตุ้ม โทรศัพท์  ๐ ๔๔๘๘ ๕๐๕๙, ๐๘ ๑๓๘๙ ๓๒๘๓, ๐๘ ๘๓๗๗ ๙๘๖๖  www.kudtum.com  หรือที่ ททท. สำนักงานนครราชสีมา โทรศัพท์  ๐ ๔๔๒๑ ๓๐๓๐, ๐ ๔๔๒๑ ๓๖๖๖

แสดงผล 7 ครั้ง