ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวเทศกาล

ททท. ร่วมกับ วีซ่า จัดพิธีมอบรางวัลให้ผู้โชคดีที่ช้อปปิ้งผ่านโครงการ “Amazing Thailand Grand Sale 2012”

บ่ายวันนี้ (30 ตุลาคม 2555) ณ อาคารการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย นางวิไลวรรณ ทวิชศรี รองผู้ว่าการด้านสินค้าและธุรกิจท่องเที่ยว การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) พร้อมด้วยนายสมบูรณ์ ครบธีรนนท์ ผู้จัดการ วีซ่า อินเตอร์เนชั่นแนล ประจำประเทศไทย มอบรางวัลให้แก่ผู้โชคดีที่เข้าร่วมช้อปปิ้งในโครงการ “Amazing Thailand Grand Sale 2012” จำนวน 2 รางวัล ได้แก่ รางวัลบัตรกำนัลช้อปปิ้งมูลค่า 1,000,000 บาท สำหรับนักท่องเที่ยวชาวไทย ได้แก่ คุณสมพร รื่นสุคนธ์ และรางวัลแพ็คเกจท่องเที่ยวสำหรับชาวต่างชาติ “Miracle 30-Day in Thailand” มูลค่า 3,500,000 บาท ซึ่งผู้โชคดี ได้แก่ Emil T. Neri นักท่องเที่ยวชาวฟิลิปปินส์ ซึ่งจะได้เดินทางมาท่องเที่ยวและใช้ประสบการณ์ชีวิตในเมืองไทยเป็นเวลาถึง 30 วัน พร้อมผู้ร่วมเดินทางอีก 1 ท่าน ประกอบด้วย ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ชั้นเฟิร์สคลาส, โรงแรม ๕ ดาว, ตั๋วเครื่องบินภายในประเทศทุกเส้นทางที่อยู่ในโปรแกรม, รถรับ-ส่ง, อาหาร, ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามโปรแกรม, คอร์สอบรมวิถีชีวิต/วัฒนธรรมไทยต่างๆ และมัคคุเทศก์นำเที่ยวส่วนตัว

นางวิไลวรรณ ทวิชศรี รองผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ด้านสินค้าและธุรกิจท่องเที่ยว กล่าวว่า “โครงการ Amazing Thailand Grand Sale จัดขึ้นระหว่างวันที่ 15 มิถุนายน – 15 สิงหาคม 2555 ที่ผ่านมา ซึ่งปีนี้นับเป็นปีที่ 14  โดยความร่วมมือของ ททท. และ วีซ่า รวมทั้ง พันธมิตรด้านท่องเที่ยว ศูนย์การค้า ห้างสรรพสินค้า โรงพยาบาล บริษัทนำเที่ยว สายการบิน โรงแรมที่พัก สนามกอล์ฟ  สปา  ร้านปลอดภาษี  ร้านค้าอัญมณีและเครื่องประดับ ฯลฯ  จำนวน 15,000 ร้านค้า ทั้ง 7 พื้นที่ ได้แก่ กรุงเทพฯ หาดใหญ่  ภูเก็ต  สมุย  หัวหิน  พัทยา และเชียงใหม่ ที่พร้อมใจกันลดราคาสินค้าและบริการให้แก่นักท่องเที่ยว เพื่อสร้างแรงจูงใจให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติได้จับจ่ายเลือกซื้อสินค้าและบริการในช่วงนอกฤดูกาลท่องเที่ยว (Green Season) มากขึ้น กระตุ้นให้เกิดการหมุนเวียนเงินตราภายในประเทศและการกระจายรายได้สู่ภูมิภาคซึ่งสอดรับกับนโยบายของรัฐบาลในด้านท่องเที่ยวที่เน้นการเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่ายนักท่องเที่ยวต่อคนต่อวันโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศ ทั้งยังช่วยสร้างภาพลักษณ์ของประเทศไทย  ให้เป็นแหล่งช้อปปิ้งที่มีความโดดเด่นแห่งหนึ่งในภูมิภาคเอเชีย”

แสดงผล 14 ครั้ง