ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวเทศกาล

น้อมรำลึกถึงสมเด็จย่า ณ นิวาสสถานเดิม ครั้งที่ ๑๔ ณ อุทยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ๒๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

อุทยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี   ณ สถานที่แห่งนี้ เปรียบเสมือนอนุสรณ์สถานที่รำลึกถึง “สมเด็จย่า” อันเป็นที่รักของปวงชนชาวไทย และยังเป็นสัญลักษณ์แห่งความรัก ความผูกพันที่จัดสร้างขึ้น ตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ที่ทรงถวายแด่พระราชมารดา และเพื่อเป็นแหล่งการรวบรวมข้อมูลให้ผู้ที่สนใจศึกษาพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจที่ผ่านมาของสมเด็จย่า รวมถึงประวัติชุมชนที่เก่าแก่ พร้อมสวนสาธารณะพระราชทานให้แก่ประชาชน ที่อาศัยอยู่ใกล้เคียง และการจัดกิจกรรมในวันสำคัญต่างๆ

 ในโอกาสสำคัญของเดือนตุลาคมที่กำลังจะเวียนมาถึงอีกครั้งหนึ่งคืองาน   “น้อมรำลึกถึงสมเด็จย่า ณ นิวาสถานเดิม” ครั้งที่ ๑๔  ซึ่งทางอุทยานเฉลิมพระเกียรติ ฯ ได้ร่วมกับหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชน ได้จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี  เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนได้ร่วมเทิดพระเกียรติ  น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ที่ทรงมีคุณูปการแก่บ้านเมือง และพสกนิกรไทยอย่างล้นพ้น     ในปีนี้กำหนดจัดขึ้นตรงกับวันอาทิตย์ที่ ๒๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๕  ซึ่งเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จย่า ครบรอบ ๑๑๒ ปี

 สำหรับกิจกรรมภายในงานประกอบด้วย  ช่วงเช้าจะมีพิธีถวายพระราชกุศลโดยการทำบุญเลี้ยงพระสงฆ์จำนวน ๑๑๓ รูป  การเปิดให้บริการด้านสาธารณสุขจากหน่วยแพทย์ทันตกรรม  บริการตัดผมและนวดแผนไทยเพื่อสุขภาพตามหลักโหราศาสตร์  จากชมรมอนุรักษ์การนวดแผนโบราณในมูลนิธิคอลฟิลด์เพื่อคนตาบอด  การจำลองบรรยากาศการท่องเที่ยวชุมชนดั้งเดิมในกรุงเทพมหานครที่เกี่ยวเนื่องกับพระพุทธศาสนาพร้อมสาธิตและจำหน่าย  อาทิ  ชุมชนบ้านบาตร  ชุมชนบ้านช่างหล่อ  และชุมชนบ้านบุ   น้อมนำธรรมะสมเด็จย่า  ในแนวทางที่ทรงปฏิบัติธรรมพระกรรมฐานอย่างเรียบง่าย  จากวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎ์   นิทรรศการ เรื่อง “พุทธชยันตี” ๒,๖๐๐  ปี” เสวนาธรรม เรื่อง  “สมเด็จย่าต้นแบบชีวิตของความพอเพียงและความเรียบง่าย” พระราชญาณกวี (ปิยโสภณ)  ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระราม ๙  กาญจนาภิเษก   ดำเนินรายการโดย  “อ้อม”  สุนิสา  สุขบุญสังข์   การแสดงดนตรีจากกรมศิลปากร  ตอน “ธรรมะในเสียงเพลง”  อำนวยเพลงโดย อาจารย์สถาพร  นิยมทอง และผู้ดำเนินรายการ โดยอาจารย์วัฒนะ  บุญจับ    ชมหุ่นละครเล็กโจหลุยส์   ชมคณะหุ่นสายเสมา  สนุกสนานกับดนตรีในอุทยานโดยคอนเสิร์ตวงดุริยางค์ BSO Light Orchestra พบกับ ปกรณ์  พรพิสุทธิ์  และการะเกด  อาร์สยาม  พร้อมจับจ่ายสินค้า โดยยกตลาดพื้นบ้านโบราณ  มาไว้ภายในงานนี้ด้วย   ในช่วงเวลายามเย็นทุกท่านจะได้ซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จย่า  โดยครูประสาท  ทองอร่าม  หรือ ครูมืด  ศิลปินด้านโขนและผู้เชี่ยวชาญด้านประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมไทย  ขับเสภา เรื่อง “น้อมนำธรรมะสมเด็จย่า” และในช่วงเวลาที่สำคัญขอเรียนเชิญประชาชนทุกท่าน ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี โดยพร้อมเพรียงกัน ในเวลา ๑๙.๐๙ น.

นอกจากอุทยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีเป็นสถานที่อนุรักษ์ไว้เป็นพิพิธภัณฑ์เทิดพระเกียรติ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีแล้ว ยังพัฒนาพื้นที่เป็นสวนสาธารณะระดับชุมชน สำหรับให้ประชาชนทุกเพศทุกวัยเข้ามาพักผ่อนหย่อนใจ ฟื้นฟูสุขภาพ ร่วมชุมนุมประกอบพิธีหรือ กิจกรรมรื่นเริงตามเทศกาล และเป็นแหล่งศึกษาพันธุ์ไม้ รวมถึงเป็นสถานที่จัดแสดงนิทรรศการ อบรมศิลปะ และงานฝีมือ โดยจัดให้ผสมกลมกลืนกับสภาพแวดล้อมตามธรรมชาติที่ร่มรื่นและสงบเงียบยิ่งนัก

ร่วมน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี  ตลอดพระชนม์ชีพของพระองค์ท่านทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจอย่างมิได้ทรงเหน็ดเหนื่อยและย่อท้อ  ที่สำคัญพระองค์ทรงเป็นพระราชมารดาของพระมหากษัตริย์ไทยถึงสองพระองค์

อุทยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี  ซอยสมเด็จเจ้าพระยา ๓  (หลังวัดอนงคาราม) เขตคลองสาน กรุงเทพฯ เปิดบริการทุกวันตั้งแต่เวลา ๐๖.๐๐-๑๘.๐๐ น. ผู้สนใจสามารถติดต่อเข้าเยี่ยมชม  โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย  สามารถเดินทางด้วยรถประจำทางสายที่ผ่าน สาย ๖,๔๒,๔๓ หรือทางเรือ (เฉพาะเรือท่องเที่ยว) ขึ้นที่ท่าเรือศาลาทรงจีน (ศาลเจ้าพ่อกวนอู) หากเยี่ยมชมเป็นหมู่คณะจะมีเจ้าหน้าที่คอยให้คำบรรยายและนำชมสถานที่โดยสามารถติดต่อสอบถาม ๐๒-๔๓๗-๗๗๙๙ , และ ๐๒-๔๓๙-๐๙๐๒ www.theprincessmothermemorialpark.org

 

แสดงผล 5 ครั้ง