ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวเทศกาล

ทอฝ้ายเป็นสายบุญจุลกฐิน ฉลองพุทธชยันตี ๒๖๐๐ ปี ประจำปี ๒๕๕๕ จังหวัดอุบลราชธานี วันศุกร์ที่ ๒๓ – วันเสาร์ที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๕

“จุลกฐิน” คือคำเรียกการทอดกฐินที่ต้องทำด้วยความรีบด่วน ต้องอาศัยความสามัคคีของผู้มีศรัทธาจำนวนมาก เพื่อผลิตผ้าไตรจีวรให้สำเร็จด้วยมือภายในวันเดียว คือต้องเริ่มตั้งแต่เก็บดอกฝ้าย ถักทอเป็นผืนผ้า ตัดเย็บ ย้อมและถวายให้พระสงฆ์  กรานกฐินให้เสร็จภายในเวลาเช้าวันหนึ่งจนถึงย่ำรุ่งของอีกวันหนึ่ง ดังนั้นโบราณจึงถือว่าการทำจุลกฐินมีอานิสงส์มากเพราะต้องใช้ความอุตสาหะพยายามมากกว่ากฐินแบบธรรมดา การร่วมมือกันจัดทำจุลกฐินจึงถือได้ว่าเป็นเครื่องมือสร้างความสามัคคีของคนใน ชุมชนได้เป็นอย่างดี  ปัจจุบันประเพณีการทำจุลกฐิน นิยมทำกันเฉพาะชุมชนทางภาคเหนือ และภาคอีสานเท่านั้น โดยภาคอีสานจะเรียกกฐินชนิดนี้ว่า “กฐินแล่น” ซึ่งมีความหมายว่าต้องทำอย่างเร่งด่วน

ด้วยวีถีของชาวอุบลทีผูกกับพุทธศาสนามาช้านาน แต่ประเพณีดังกล่าวเริ่มเลือนหายไปด้วยความเร่งรีบของการดำเนินชีวิตผู้คนสมัยใหม่  จังหวัดอุบลราชธานี วัดไชยมงคล และพลังศรัทธาของหน่วยงานราชการ ภาคเอกชน และชุมชนต่างๆ  จึงกำหนดจัดงานประเพณีจุลกฐิน  ภายในชื่อ “ทอฝ้ายเป็นสายบุญจุลกฐิน ฉลองพุทธชยันตี ๒๖๐๐ ปี ประจำปี ๒๕๕๕ จังหวัดอุบลราชธานี”  ระหว่างวันที่ ๒๓-๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ณ ภายในบริเวณวัดไชยมงคล จ.อุบลราชธานี  เพื่อฟื้นฟูประเพณีอันดีงามแสดงออกถึงความรักความสามัคคีของคนในชุมชน และกระตุ้นเตือนเยาวชนคนรุ่นใหม่ให้สืบทอดวัฒนธรรมท้องถิ่นอันดีงามต่อไป 

นายวิชุกร กุหลาบศรี ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานอุบลราชธานี(ททท.สอบ.) เปิดเผยว่า  นักท่องเที่ยวและผู้ที่สนใจมาร่วมงานดังกล่าว นอกจากจะได้ร่วมทำบุญและเรียนรู้ขั้นตอนวิธีการการทำจุลกฐินแล้ว ภายในงานยังจะได้สัมผัสกับกิจกรรมต่างๆ ที่ได้รับความร่วมมือจากชุมชนในท้องถิ่นมาจัดแสดงให้ผู้เข้าร่วมงานได้ศึกษาเรียนรู้มากมาย อาทิ เช่น กิจกรรมจากเมล็ดฝ้ายสู่ไตรจีวร  ซึ่งแสดงถึงการผลิตผ้าจากฝ้ายจนสำเร็จเป็นผ้าไตรสำหรับใช้ทอดกฐิน กิจกรรมถนนสายข้าว  ซึ่งรวบรวมขบวนการการแปรรูปข้าวไปสู่อาหารท้องถิ่นชนิดต่างๆ เช่น ข้าวต้ม ,ข้าวหลาม ,ข้าวปุ้น, ข้าวจี่,   ข้าวโป่ง ฯลฯ   กิจกรรมการละเล่นพื้นบ้าน  เช่น การเล่นกระต่ายขาเดียว , การเล่นบั้งโผ , การเล่นม้าหลังโปก ,การเล่นบักกิ้งล้อ ฯลฯ   กิจกรรมถนนสายอาชีพ  กิจกรรมผู้เฒ่าพาเว้าเหล่านิทาน  กิจกรรมแสดงดนตรีพื้นบ้าน กิจกรรมแสดงดนตรีไทย กิจกรรมแสดงหนังประโมทัย   กิจกรรมแข่งขันประกวดงานประดิษฐ์ใบตอง กิจกรรมแข่งขันการขับร้องสรภัญญะ กิจกรรมสาธิตการรำผีฟ้า  กิจกรรมสาธิตการรำผีไท้ผีแถน  กิจกรรมรับฟังพระเทศนา ๓ ธรรมาสถ์  กิจกรรมตักบาตรพระกัมมัฏฐาน ๑๐๙ รูป

นอกจากการร่วมงานประเพณีจุลกฐินแล้ว  ในห้วงเวลาดังกล่าวซึ่งย่างเข้าสู่ฤดูหนาว  แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สวยงาม เช่นอุทยานแห่งชาติผาแต้ม  เมืองโขงเจียม  ด่านพรมแดนช่องเม็ก  สามพันโบก-บ้านผาชัน  หรือแม้แต่การเที่ยวเชื่อมโยง  ในประเทศเพื่อนบ้าน คือ สปป.ลาวตอนใต้  ก็ล้วนแต่คุ้มค่าแก่การมาเยือนจังหวัดอุบลราชธานี ดินแดนตะวันออกสุดของสยาม

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานอุบลราชธานี โทร. 0-4524-3770 ,  0-4525-0714   www.tatubon.org

 

แสดงผล 4 ครั้ง