ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวเทศกาล

วันธรรมดาน่าเที่ยว : มุมมองใหม่โคราช

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(ททท.)สำนักงานนครราชสีมา ร่วมกับผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวทั่วเมืองโคราช (ที่พัก ร้านอาหาร แหล่งท่องเที่ยว และบริษัทนำเที่ยว) จำนวน ๔๔ ราย จัดกิจกรรมเพื่อกระตุ้นตลาดท่องเที่ยวในช่วงนอกฤดูกาล โดยเฉพาะในวันธรรมดา   ในโครงการ “วันธรรมดาน่าเที่ยว : มุมมองใหม่โคราช”  ในช่วงระหว่างเดือนพฤษภาคม – เดือนกันยายน ๒๕๕๕  ที่ผ่านมา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและกระตุ้นให้เกิดการกระจายการเดินทางท่องเที่ยว เข้ามาในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาเพิ่มขึ้นในช่วงวันธรรมดา

สำหรับกิจกรรมที่จัดขึ้น ได้ร่วมมือกับผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว จัดทำคู่มือวันธรรมดาน่าเที่ยว เพื่อใช้เป็นส่วนลดค่าที่พักและกิจกรรมทางการท่องเที่ยวในราคาพิเศษสิทธิพิเศษทางการท่องเที่ยว  ที่เป็นคำตอบในการตัดสินใจเดินทางท่องเที่ยวได้อย่างครบครัน  นักท่องเที่ยวสามารถใช้บัตร  เพื่อแสดงเป็นส่วนลด   หรือสิทธิพิเศษของที่พัก สิ่งอำนวยความสะดวก  และกิจกรรมทางการท่องเที่ยวในพื้นที่ของจังหวัดนครราชสีมา  รับบัตรได้ฟรี   แต่ได้ส่วนลด ตั้งแต่ ๕ – ๔๐ % นอกจากนั้นกับพิเศษสุดเมื่อใช้บริการแล้วสามารถประทับตราของสถานบริการนั้นๆเขียนชื่อ ที่อยู่ ส่งชิงรางวัล บัตรโดยสารเครื่องไป – กลับ กรุงเทพฯ – เชียงใหม่ ฟรี! ซึ่งบัดนี้ โครงการดังกล่าวได้เสร็จสิ้นและมีพิธีจับคูปองชิงโชครางวัลไปเมื่อวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๕๕ ที่ผ่านมา  


Download รายชื่อผู้ได้รับรางวัลได้ที่เอกสารประกอบด้านล่าง

แสดงผล 14 ครั้ง