ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวเทศกาล

โครงการปั่นจักรยานเฉลิมพระเกียรติ 12 สิงหาวันแม่แห่งชาติ สองล้อ ทอดน่อง ท่อง “พังงา”

เนื่องด้วย วันที่ 12 สิงหาคม ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ และเป็นวันแม่แห่งชาติ เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และแสดงความจงรักภักดีต่อสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ที่ทรงห่วงใยในสิ่งแวดล้อม รวมทั้งเพื่อประชาสัมพันธ์เส้นทางท่องเที่ยวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในจังหวัดพังงา ผ่านการจัดกิจกรรมการปั่นจักรยาน การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) โดยศูนย์ประสานงานการท่องเที่ยวจังหวัดพังงา ร่วมกับ เทศบาลเมืองตะกั่วป่า ชมรมจักรยาน จังหวัดพังงา ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งพังงา สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดพังงา และสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย อำเภอตะกั่วป่า จัดโครงการ “ปั่นจักรยานเฉลิมพระเกียรติ 12 สิงหา วันแม่แห่งชาติ” ภายใต้ชื่อกิจกรรม “สองล้อ ทอดน่อง ท่องพังงา” ในวันที่ 12 สิงหาคม 2555 เวลา 09.00-12.00 น. ณ อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา

โดยกำหนดชื่อเส้นทางว่า “เมืองเกาตะกั่วปา ตะโกลาในอดีตระยะทางกว่า 30 กิโลเมตร จุดเริ่มต้น ณ สวนสาธารณะอุทยานพระนารายณ์ สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ เป็นที่ประดิษฐานองค์เทวรูปพระนารายณ์พร้อมเทพบริวาร คือ พระลักษณ์ นางสีดา ซึ่งเป็นที่เคารพบูชา ของชาวอำเภอตะกั่วป่า มีพันธุ์ไม้ต่างๆ ให้ความร่มรื่น บริเวณสะอาดสวยงาม –ตลาดบางม่วง - บ้านน้ำเค็ม – อนุสรณ์สถานสึนามิ-บ้านน้ำเค็มชายทะเลบ้านน้ำเค็ม ทำพิธีปล่อยลูกเต่า จำนวน 30 ตัว เพื่อรำลึกถึงพระคุณของแม่และน้อมถวายเป็นพระราชกุศลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ – บ้านบางมะรวน ระหว่างทางชมความสวยงาม และความเป็นธรรมชาติของเส้นทาง ที่เต็มไปด้วยสวนผลไม้สวนยางพารา สวนปาล์ม – ตลาดตะกั่วป่า ชมเมืองเก่าตะกั่วป่า เมืองเล็กๆ...ที่มองดูเงียบๆ ...แต่เพราะ “ความเงียบ” นี่ล่ะคือเสน่ห์ของที่นี่ ตะกั่วป่าเคยเป็นเมืองที่มีความเจริญรุ่งเรืองมาตั้งแต่สมัยโบราณ เป็นที่รู้จักของชนหลายเชื้อชาติทั้งจีน อินเดีย อาหรับ ในชื่อ “เมืองตะโกลา (Takola)” เนื่องจากเป็นเมืองท่าจอดเรือ เป็นศูนย์กลางการค้าขาย และเป็นเส้นทางลัดขนสินค้าข้ามคาบสมุทรมลายูจากฝั่งทะเลอันดามันไปยังอ่าวไทย ในสมัยก่อน..ทั้งสองฝั่งของถนนสายหลักมีจุดเด่นของอาคารสถาปัตยกรรมชิโนโปรตุกิส ซึ่งปัจจุบัน ได้มีการผลักดันจากเทศบาลเมืองตะกั่วป่า ให้ถนนสายนี้..ดูมีชีวิตชีวามากยิ่งขึ้น ด้วยการจัดให้มีถนนสายวัฒนธรรมทุกๆ วันอาทิตย์ ในช่วงพฤศจิกายน-พฤษภาคม - สะพานเหล็ก ที่ถือว่าเป็นสัญลักษณ์อย่างหนึ่งของเมืองตะกั่วป่าก็ว่าได้ สะพานเหล็กตั้งอยู่ในทำเลที่ดีมาก ๆทิวทัศน์สวยงาม เคยใช้เป็น ฉากภาพยนตร์หลายเรื่อง อาทิเช่น เสือ 11 ตัว ของยูมา ที่ออกอากาศทางช่อง 3 ล่าสุดก็เรื่อง Wonderful Town ที่พึ่งได้รับรางวัลภาพยนตร์ยอดเยี่ยมไป และสิ้นสุด ณ สวนสาธารณะอุทยานพระนารายณ์

จึงขอเชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว...ร่วมมาเปิดมุมมองใหม่ๆ อย่างมีสำนึกและรู้ซึ้งถึงคุณค่าสิ่งแวดล้อม รับผิดชอบและอนุรักษ์ต่อสิ่งต่างๆ ด้วยการ “ปั่นจักรยาน

แสดงผล 30 ครั้ง