ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวเศรษฐกิจ

องค์การสวนพฤกษศาสตร์เชิญร่วมกิจกรรมประกวดภาพถ่าย “มหัศจรรย์พรรณไม้งามเทิดพระเกียรติ”ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ องค์การสวนพฤกษศาสตร์ รัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย มูลนิธิศาสตราจารย์ ดร.สง่า สรรพศรี เพื่อการวิจัยและมูลนิธิภาพถ่ายแห่งประเทศไทย ได้จัดให้มีกิจกรรมการประกวดภาพถ่าย “มหัศจรรย์พรรณไม้งามเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ” ขึ้นเพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์บทบาทของสวนพฤกษศาสตร์ในการเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านคุณค่าของทรัพยากรพืช อีกด้วย

ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจสามารถเข้ามาถ่ายภาพดอกไม้ พรรณไม้ ในพื้นที่ สวนพฤกษศาสตร์ฯ ได้ระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม ถึง 30 กันยายน 2555 ตั้งแต่เวลา 05.00 – 19.00 น. ณ สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ สวนพฤกษศาสตร์ บ้านร่มเกล้า พิษณุโลกในพระราชดำริ อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก สวนพฤกษศาสตร์ เมืองพล  อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น  สวนพฤกษศาสตร์ระยอง อำเภอแกลง จังหวัดระยอง และสวนพฤกษศาสตร์พระแม่ย่า  อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย  โดยช่างภาพที่จะส่งภาพเข้าประกวดต้องมาลงทะเบียนด้วยตนเองที่ สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์และสวนพฤกษศาสตร์สาขาเท่านั้น ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดต้องเป็นภาพที่ถ่ายด้วยกล้องดิจิทัล ขนาดของไฟล์ มีความละเอียด อย่างน้อย 6 ล้านพิกเซล และรูปแบบของไฟล์ในแบบมาตรฐาน .TIFF หรือ .JPEG (ไม่รับภาพที่เป็น RAW FILE และไฟล์ที่เป็นสกุลอื่น) และต้องขยายเป็นภาพถ่ายขนาดของภาพ  8 X 10 นิ้ว หรือ 8 X 12 นิ้ว ไม่ต้องติดกรอบ ส่งมาพร้อมทั้งไฟล์ภาพที่บันทึกลงแผ่นซีดี พร้อมทั้งกรอกแบบฟอร์มนำส่งภาพ ซึ่งสามารถ download แบบฟอร์มได้จากทางเว็บไซต์ www.qsbg.org หรือขอรับแบบฟอร์มได้ที่ งานประชาสัมพันธ์ สวนพฤกษศาสตร์ฯ ทุกแห่ง  

สำหรับรางวัลการประกวดภาพถ่ายมีดังนี้

  • รางวัลยอดเยี่ยมถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เงินรางวัล 50,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
  • รางวัลดีเด่น จำนวน 3 รางวัลๆ ละ 20,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
  • รางวัลชมเชย จำนวน 80 รางวัลๆ ละ 1,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

จึงขอเชิญชวนประชาชนผู้สนใจเข้าร่วมประกวดภาพถ่าย “มหัศจรรย์พรรณไม้งามเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ” ซึ่งนอกจากจะได้เข้าร่วมกิจกรรมเทิดพระเกียรติ ในครั้งนี้แล้ว ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้สัมผัสคุณค่าแห่งธรรมชาติ มหัศจรรย์แห่งพืชพรรณความงดงามของพรรณไม้ไทยพร้อมกับบรรยากาศอันน่ารื่นรมย์ของแต่ละสวนสาขาอีกด้วย สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.qsbg.org  และงานประชาสัมพันธ์:

  • สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ โทรศัพท์ 053-841234
  • สวนพฤกษศาสตร์บ้านร่มเกล้า พิษณุโลกในพระราชดำริ โทรศัพท์ 055-316713-5
  • สวนพฤกษศาสตร์เมืองพล ขอนแก่น โทรศัพท์ 043-210157
  • สวนพฤกษศาสตร์ระยอง โทรศัพท์ 038-638881
  • และสวนพฤกษศาสตร์พระแม่ย่า สุโขทัย โทรศัพท์ 055-910248-9
แสดงผล 12 ครั้ง