ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวเทศกาล

ททท.เปิดโครงการเทิดพระเกียรติ“ด้วยเพราะรักจากพระราชินี” ชวนคนไทยสัมผัส“มหัศจรรย์ความรักจากพระราชินี”กับ10เส้นทางท่องเที่ยวโครงการพระราชดำริฯ

ททท. ร่วมเทิดพระเกียรติฯสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เปิดตัวโครงการ“ด้วยเพราะรักจากพระราชินี” เชิญชวนคนไทยออกเดินทางท่องเที่ยวไปสัมผัส “ความรักจากพระราชินี” กับ 10 เส้นทางท่องเที่ยวโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯทั่วประเทศ พร้อมกระตุ้นเศรษฐกิจท่องเที่ยวภายในประเทศ ช่วยกระจายรายได้สู่ท้องถิ่น

นายธวัชชัย อรัญญิก รองผู้ว่าการด้านตลาดในประเทศ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เปิดเผยว่า เนื่องในวโรกาสปีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ 80 พรรษา การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยมีแนวความคิดในการจัดทำ “โครงการด้วยเพราะรัก...จากพระราชินี”เพื่อร่วมเทิดพระเกียรติ พร้อมขอเชิญชวนคนไทยร่วมสัมผัส ซาบซึ้ง เข้าถึงกับ “ความรักจากพระราชินี” ใน 10 เส้นทางท่องเที่ยวโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริทั่วประเทศ ตั้งแต่เดือนมิถุนายน – สิงหาคม 2555 ด้วยการนำเสนอเส้นทางการเดินทางต่างๆของแหล่งท่องเที่ยว ที่พัก ร้านอาหารในพื้นที่ใกล้เคียง พร้อมร่วมลงนามถวายพระพรผ่านทางเว็บไซต์ www.tourismthailand.org/queenprojects

“ตลอดระยะเวลากว่า 60 ปีที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงเสด็จพระราชดำเนินติดตาม และเคียงข้างพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปทุกที่ทั่วแผ่นดิน การเสด็จพระราชดำเนินในแต่ละครั้ง พระองค์ได้สัมผัสกับประชาชนอย่างใกล้ชิด รู้ซึ้งถึงปัญหาต่างๆ ที่ประชาชนประสบความยากลำบากอยู่ จึงเป็นจุดเริ่มต้นของโครงการในพระราชดำริ ซึ่งมีที่มาจาก “ความรัก” ของพระองค์ที่มีต่อคนไทย “ความรัก” ในความเป็นไทย ตลอดจน “ความรักและหวงแหน” ในทรัพยากรต่างๆ เพื่อพัฒนา สร้างสรรค์และแก้ไขปัญหาต่างๆอย่างเป็นรูปธรรม โดยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ทั้งโครงการเพื่อพัฒนาให้ความรู้ และการสร้างอาชีพ ตลอดจนการอนุรักษ์ด้านศิลปะวัฒนธรรม สิ่งแวดล้อมต่างๆ ให้นำไปสู่ความยั่งยืนในที่สุด”

นายธวัชชัย กล่าวต่อว่า สำหรับ 10 เส้นทางโครงการพระราชดำริฯ ได้แก่ 1. เส้นทางด้วยเพราะรัก..รักษ์พันธุ์เต่าทะเล ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล กองทัพเรือ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 2. เส้นทางด้วยเพราะรัก... คืนรอยยิ้มหลังน้ำลด โครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริ และศูนย์ตุ๊กตาชาววังบางเสด็จ จังหวัดอ่างทอง 3.เส้นทางด้วยเพราะรัก..สร้างบ้านเล็กในป่าใหญ่ สวนป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี 4.เส้นทางด้วยเพราะรัก...รักรวมไทย โครงการจัดหมู่บ้านรวมไทย ปางอุ๋ง จ.แม่ฮ่องสอน 5. เส้นทางด้วยเพราะรัก.. สวนสวย ดอกไม้สวย สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 6. เส้นทางด้วยเพราะรัก.. พลิกฟื้นคืนชีวิตป่าชายเลน ศูนย์ศึกษาเรียนรู้ระบบนิเวศป่าชายเลนสิรินาถราชินี (ศูนย์สิรินาถราชินีฯ) อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์  7. เส้นทางด้วยเพราะรัก..ถักทอความเป็นไทยสู่สากล พิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ หอรัษฎากรพิพัฒน์ ในพระบรมมหาราชวัง 8. เส้นทางด้วยเพราะรัก.. รักป่ารักน้ำ โครงการป่ารักน้ำ บ้านถ้ำติ้ว อ.ส่องดาว จ.สกลนคร 9. เส้นทางด้วยเพราะรัก...พลิกพื้นที่เสี่ยงภัยสู่ชุมชนหัวใจพอเพียง โครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงและฟาร์มตัวอย่างอันเนื่องมาจากพระราชดำริในสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ บ้านรอตันบาตู ตำบลกะลุวอ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส และ 10. เส้นทางด้วยเพราะรัก.. ศิลปะไทยสร้างอาชีพ โครงการส่งเสริมศิลปาชีพบ้านสมพรรัตน์ อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี

 “10เส้นทางเป็นเพียงส่วนหนึ่งของโครงการพระราชดำริเท่านั้น โดยโครงการที่ททท.คัดเลือกมาถือเป็นการสร้างแรงบันดาลใจและเปิดโอกาสให้คนไทยได้เดินทางตามรอยพระราชดำริ เพื่อเรียนรู้ซาบซึ้นต่อพระราชกรณียกิจที่มีต่อพสกนิกรและประเทศชาติตลอดมา จากพระราชปณิธานและแนวความคิดของพระองค์ท่านที่ทรงอุตสาหะตรากตรำ เพื่อสร้างความยั่งยืนให้กับเมืองไทย เห็นได้จากโครงการในพระราชดำริทั่วประเทศที่มีมากมาย ซึ่งช่วยให้คนไทยได้อยู่ดีกินดี โดยโครงการนี้จะเป็นส่วนหนึ่งด้วยความภูมิใจเราของและของคนไทยที่จะได้สานต่อการกระจายรายได้ ไปยังท้องถิ่นผ่านการท่องเที่ยวเพื่อตอบสนองโครงการพระราชดำริของพระองค์ท่านอีกทางหนึ่ง จึงเป็นโอกาศอันดีที่อยากเชิญชวนคนไทย ได้ท่องเที่ยวและร่วมเทิดพระเกียรติพระองค์ท่านในครั้งนี้

 ทั้งนี้ททท.จะนำเสนอเส้นทางท่องเที่ยวผ่านสารคดีท่องเที่ยว “ด้วยเพราะรักจากพระราชินี” ในรายการทางช่อง3และช่อง5 พร้อมประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อออนไลน์ในรูปแบบminisite ในwww.tourismthailand.org/queenprojects เพื่อนำเสนอเส้นทางการเดินทางต่างๆแหล่งท่องเที่ยว ที่พัก ร้านอาหารในพื้นที่ใกล้เคียง รวมทั้งแชร์ภาพโครงการพระราดำริ พร้อมเรื่องราวผ่าน Youtube และ Social Network ต่างๆ 

แสดงผล 15 ครั้ง