ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวเทศกาล

การจัดกิจกรรมท่องเที่ยวภายใต้ชื่อกิจกรรม “ตามรอยเสด็จพระพุทธเจ้าหลวง”

นายประภาส  อินทนปสาธน์  ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานหาดใหญ่ กล่าวว่า การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานหาดใหญ่ ได้ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เทศบาลเมืองพัทลุง เทศบาลนครหาดใหญ่ สมาคมสมาพันธ์ธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดสงขลาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆ  กำหนดจัดกิจกรรมท่องเที่ยวภายใต้ชื่อกิจกรรม   “ตามรอยเสด็จพระพุทธเจ้าหลวง” ในวันเสาร์ และอาทิตย์ ที่ ๒๖ – ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๕ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยวในพื้นที่และส่งเสริมให้เกิดการเดินทางเพิ่มมากในทุกกลุ่มของนักท่องเที่ยวโดยได้นำเสนอแหล่งท่องเที่ยวตามรอยเสด็จประพาสรัชกาลที่ ๕ ให้นักท่องเที่ยวและประชาชนทั่วไปได้รับทราบ การจัดกิจกรรมดังกล่าวจะใช้เส้นทางท่องเที่ยวตามเส้นทางที่พระองค์เคยเสด็จประพาส อาทิ วัดถ้ำคูหาสวรรค์ หาดแสนสุขลำปำ และร่วมพิธีบวงสรวง ชมการแสดงแสง สี เสียง ณ บริเวณหาดลำปำ อำเภอเมือง   จังหวัดพัทลุง แวะชมบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ อำเภอกระแสสินธุ์ ไหว้หลวงปู่ทวดเหยียบน้ำทะเลจืด  อำเภอสทิงพระ  จังหวัดสงขลา  ซึ่งกิจกรรมนี้รับผู้เข้าร่วมงาน ๑๐๐ คน  ๕ วัน ๔ คืนกับเส้นทางตามรอยเสด็จในราคาท่านละ ๕,๕๐๐ บาทเท่านั้น

ผู้สนใจสมัครเข้าร่วมกิจกรรมและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานหาดใหญ่ โทร. ๐๗๔ ๒๔๓๗๔๗ และ ๐๗๔ ๒๓๘๕๑๘  และที่ บริษัท ทาลิส มีเดีย จำกัด โทร ๐๘๑ ๘๔๙ ๒๑๐๘ หรือที่เว็บไซต์ www.songkhlatourism.org/  www.facebook/tat.hatyaiwww.facebook/yatika.tat

 

แสดงผล 10 ครั้ง