ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวเทศกาล

ททท. จัดพิธีมอบรางวัลแก่ผู้ทำคุณประโยชน์ต่ออุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย ในงานเทศกาลเที่ยวเมืองไทย ปี 2555

บ่ายวันนี้ (8 มิถุนายน 2555)  ณ เวทีใหญ่ อาคารชาเลนเจอร์ 1 อิมแพ็คเมืองทองธานี  นายสุรพล  เศวตเศรนี  ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เป็นประธานใน พิธีมอบรางวัลแก่ผู้ทำคุณประโยชน์ต่ออุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย ในงานเทศกาลเที่ยวเมืองไทย ปี 2555 โดยมี นายสุวรรณชัย  ฤทธิรักษ์   ที่ปรึกษา 10 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) พร้อมแขกผู้มีเกียรติ และสื่อมวลชน ร่วมเป็นสักขีพยานและแสดงความยินดีแก่ผู้ได้รับรางวัลจำนวนทั้งสิ้น 88 คน

นายสุรพล กล่าวว่า  “การผลักดันให้อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของไทยเติบโตขึ้น   เป็นสิ่งที่น่ายกย่องยินดี แต่ปัจจัยความสำเร็จมิได้ขึ้นอยู่กับขับเคลื่อนของ ททท. แต่เพียงผู้เดียว  ซึ่ง ททท. ตระหนักดีว่าผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่น ๆ ที่เกี่ยวเนื่องอีกมากทั้งจากภาครัฐและภาคเอกชน ล้วนมีส่วนช่วยสนับสนุนให้ภาคอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยเติบโตอย่างมั่นคงมาโดยตลอด   ประกอบกับในทุกวันนี้ อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวได้ย่างก้าวสู่ยุคแห่งการแข่งขันที่สูงยิ่งในเวทีโลก รวมทั้งต้องเผชิญภัยคุกคามมากมาย ทั้งภาวะวิกฤตและปัญหาต่างๆ ที่ไม่อาจคาดการณ์และควบคุมได้  ซึ่งจำเป็นอย่างยิ่งที่  ททท. ยังต้องแสวงความร่วมมือจากหลายภาคส่วนที่จะร่วมกันสนับสนุนกลไกทางการตลาดอย่างต่อเนื่องต่อไป”

ดังนั้น ททท. จึงจัดโครงการเพื่อเชิดชูบุคคลผู้ทำคุณประโยชน์ต่ออุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยขึ้นเป็นวาระพิเศษ โดยพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่เหมาะสมจากคุณสมบัติหลัก คือ เป็นผู้ที่มีบทบาทในการทำคุณประโยชน์ต่ออุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยซึ่งมีผลงานการสนับสนุนที่โดดเด่น เป็นประโยชน์ต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 10 ปี เป็นที่ยอมรับของสังคม และไม่มีประวัติด่างพร้อย นอกจากนี้ จะต้องดำเนินการที่ถูกต้องตามกฎหมาย หากเป็นเจ้าของธุรกิจต้องมีกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกับการครอบครอง-จำหน่ายหรือค้าสัตว์ป่าสงวน สัตว์ป่าคุ้มครอง รวมถึงซากของสัตว์ป่า ผลิตภัณฑ์ที่ทำจากซากสัตว์ป่า

“การจัดพิธีมอบรางวัลแก่ผู้ทำคุณประโยชน์ต่ออุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย จะเป็นอีกหนึ่งกำลังใจที่จะช่วยสนับสนุนให้ผู้ได้รับรางวัลได้สร้างสรรค์ผลงานด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว การนำแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ รวมถึงสินค้าบริการและกิจกรรมทางการท่องเที่ยวต่าง ๆ ที่เกิดเป็นคุณค่าและมูลค่าเพิ่มให้กับแหล่งท่องเที่ยว ฯลฯ เพื่อเป็นแบบอย่างในทิศทางพัฒนาส่งเสริมการท่องเที่ยวที่ยั่งยืนอย่างมีมาตรฐานสากล” นายสุรพล  กล่าวเพิ่มเติม

แสดงผล 20 ครั้ง