ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวเทศกาล

Miracle Isan ฉลองครบรอบ 111 ปี แห่เทียนเมืองอุบล “111 ปี ลือเลื่อง ฮุ่งเฮืองเมืองธรรม งามล้ำเทียนพรรษา ภูมิปัญญาชาวอุบลฯ”

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) และจังหวัดอุบลราชธานี เตรียมพร้อม สำหรับงานประเพณีแห่เทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2555 ภายใต้ชื่องาน “111 ปี ลือเลื่อง ฮุ่งเฮืองเมืองธรรม งามล้ำเทียนพรรษา ภูมิปัญญาชาวอุบลฯ” ซึ่งมีกิจกรรมให้นักท่องเที่ยวได้ร่วมชื่นชมตั้งแต่กลางเดือนกรกฏาคมจนถึงต้นสิงหาคม 2555 ทั้งนี้เพื่อให้สมกับงานประเพณีที่จัดติดต่อกันมา เป็นครั้งที่ 111 ในปี 2555  และเผยแพร่ให้เป็น Miracle Isan การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และจังหวัดอุบลราชธานีรวมทั้งคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ได้สร้างสรรค์กิจกรรมมากมายให้นักท่องเที่ยวร่วมชื่นชมและมีส่วนร่วมในงานประเพณีแห่เทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี โดยกำหนดห้วงเวลาของกิจกรรมสำคัญๆ ดังนี้

                                20 กรกฏาคม – 5 สิงหาคม 2555   งานแสดงประติกรรมเทียนนานาชาติ ครั้ง 7  จากศิลปิน 9

                               ประเทศทั่วโลก ที่กรรมการคัดเลือกจากผู้สมัครกว่า 60 คน ณ พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ

                               อุบลราชธานี  รวมทั้งร่วมทำกิจกรรมศิลปะกับเยาวชนที่เป็นศิลปินสมัครเล่นจากมหาวิทยาลัย

                               ที่มีชื่อเสียงของเมืองไทย

                                 23-31  กรกฏาคม 2555  การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานอุบลราชธานี  ร่วมกับ

                                 คุ้มวัดในเมืองอุบลฯ จัด กิจกรรมเยือนชุมชน คนทำเทียน ให้นักท่องเที่ยวได้ร่วมสร้างสรรค์

                                และชื่นชมความงดงามของการ ประดิษฐ์และตกแต่งต้นเทียน ทั้งประเภทติดพิมพ์และแกะสลัก 

                                ตามคุ้มวัดต่างๆในเมืองอุบลฯ

                                   1-3  สิงหาคม 2555 ชม การแสดงขบวนแห่เทียนประกอบแสงและเสียง  ตั้งแต่เวลา

                                   19.00 น.  ณ ถนนหน้าวัดศรีอุบลรัตนาราม               

                                  2  สิงหาคม 2555 พิธีอัญเชิญเทียนพรรษาพระและผ้าอาบน้ำฝนพระราชทาน ทางชลมารค

                                   ณ ท่าน้ำตลาดใหญ่ ลำน้ำมูล ตั้งแต่เวลา 14.00 น.

                                   2  สิงหาคม 2555 - ร่วมงานพาแลง พร้อมชมการประกวดสาวงามเทียนพรรษา

                                                               - การแสดง ดนตรีมหาดุริยางค์  

                                                              -  แสดงต้นเทียนที่ส่งเข้าประกวดทั้งหมด  บริเวณถนนรอบทุ่งศรีเมือง

                                                               -กิจกรรมมหาเวียนเทียนวันอาสาฬหบูชา

                                    3 สิงหาคม 2555  ชมขบวนแห่เทียนพรรษากว่า 70 ต้น ประกอบขบวนฟ้อนรำอันยิ่งใหญ่

                                   ของชาวอุบลฯ  ตามเส้นทางถนนอุปราชบริเวณ หน้าวัดศรีอุบลรัตนาราม ขึ้นไปทางทิศเหนือ

                                   เป็นระยะทางประมาณ 1.5 กิโลเมตร

                                    3 – 5 สิงหาคม 2555  สำหรับผู้ที่พลาดชมวันสำคัญ  สามารถมาชมต้นเทียน

                                      พรรษาที่ได้รับรางวัล ซึ่งตั้งโชว์ที่บริเวณ หน้าเทศบาลนครอุบล

                                    ร่วมสนุกกับการ up –post-shared ส่งภาพถ่ายในหัวข้อ “ แสงสว่างของฉัน  (I like…Your

                                     light)  ในเฟสบุคของ ททท. ที่ www.facebook/page/ubon-Wax-Fest  ชิงรางวัลที่พัก

                                    โรงแรมหรูในเมืองอุบล 3 วัน 2 คืน

                           ทั้งหมดนี้คือกิจกรรมสำคัญ ที่ ททท. และจังหวัดอุบลราชธานีได้รังสรรค์ขึ้นในโอกาศพิเศษครบรอบการจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษาอุบลราชธานี 111 ปี เพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยวที่จะมาเยือนจังหวัดอุบลราชธานีในห้วงเวลาของการจัดงานประเพณีดังกล่าว และที่พิเศษสุดสำหรับปีนี้ คือการเปิดที่นั่งบนอัฒจรรย์สำหรับนั่งชมขบวนแห่เทียนให้นักท่องเที่ยวได้นั่งชมฟรีทุกที่นั่ง  ส่วนบริษัททัวร์ที่มาเป็นคณะฯ สามารถจองที่นั่ง

ฟรีที่สำนักงานจังหวัดอุบลราชธานี

                           นับเป็นความคุ้มค่า ของนักท่องเที่ยว ที่จะเดินทางร่วมงานประเพณีแห่เทียนพรรษาอุบลราชธานีในปี 2554 นี้   ซึ่งทางจังหวัดอุบลราชธานี การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้เตรียมพร้อมสำหรับนักท่องเที่ยวที่จะมาเยือน  สามารถสอบถามความคืบหน้าและรายละเอียดการจัดงานเพิ่มเติมได้ที่ 

 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานอุบลราชธานี  (ททท.สอบ.) โทรศัพท์  045-243770,250714  หรือ www.tatubon.org  

แสดงผล 15 ครั้ง