ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวเทศกาล

ททท. จัดงาน “Mega Fam Trip - เทศกาลเที่ยวเมืองไทย ปี 2555” เชิญผู้ประกอบการทั่วประเทศร่วม Table Top Sales กระตุ้นการเดินทางท่องเที่ยวในประเทศ

เช้าวันนี้ (7 มิถุนายน 2555)  ณ ห้องแกรนด์ ไดมอนด์ บอลรูม อาคารอิมแพ็ค ฟอรั่ม อิมแพ็คเมืองทองธานี  นายธวัชชัย  อรัญญิก  รองผู้ว่าการด้านตลาดในประเทศ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เป็นประธานในพิธีเปิดงาน “Mega Fam Trip - เทศกาลเที่ยวเมืองไทย ปี 2555” โดยมีผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวในประเทศ (Sellers) จาก 5 ภูมิภาค รวมกว่า 200 หน่วยงาน เข้าร่วมงานในรูปแบบการเจรจาธุรกิจ (Table Top Sales) ระหว่างภูมิภาค  และแลกเปลี่ยนความคิดเป็น รวมทั้งช่องทางในการทำตลาดเพื่อส่งเสริมการเดินทางท่องเที่ยวในประเทศร่วมกับกลุ่มองค์กรขนาดใหญ่ ในฐานะผู้ซื้อ (Buyers) ได้แก่ กลุ่มองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) กลุ่มสถาบันการศึกษา เป็นต้น

โครงการ Mega Fam Trip - เทศกาลเที่ยวเมืองไทย ปี 2555 ในครั้งนี้ เป็นความเกี่ยวเนื่องกับการจัดงาน Mega Fam Trip – สวัสดีประเทศไทย เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2555 ที่ผ่านมา ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค (BITEC) ซึ่ง ททท. จัดขึ้นเพื่อเร่งฟื้นฟูอุตสาหกรรมท่องเที่ยวภายในประเทศ ที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤติอุทกภัยในหลายพื้นที่ทั่วประเทศ ทั้งด้านสถานประกอบการ แหล่งท่องเที่ยว เส้นทางคมนาคม ชุมชนในพื้นที่ รวมถึงอุตสาหกรรมต่างๆ ส่งผลให้เกิดการชะลอการเดินทางออกนอกพื้นที่

ททท. ในฐานะหน่วยงานรับผิดชอบด้านการตลาดและส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในประเทศ ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการเร่งฟื้นฟูและกระตุ้นให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยวในประเทศอย่างต่อเนื่อง จึงได้กำหนดจัดโครงกาMega Fam Trip - เทศกาลเที่ยวเมืองไทย ปี 2555 นับเป็นหนึ่งในกิจกรรมด้านส่งเสริมการขายการเดินทางท่องเที่ยวในประเทศ ที่จัดขึ้นในช่วงระหว่างงาน เทศกาลเที่ยวเมืองไทย ปี 2555” ซึ่งจะเป็นโอกาสในการส่งเสริมการตลาด การอัพเดทสินค้าการบริการทางการตลาด เพิ่มช่องทางการค้าและแลกเปลี่ยนข้อมูลการติดต่อ รวมถึงวิธีการทำตลาดสู่นักท่องเที่ยวกลุ่มเป้าหมายระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ต่อไปในอนาคต

แสดงผล 19 ครั้ง