ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวเทศกาล

เดิน-วิ่ง ท่องเที่ยวเมืองเพชร ไหว้พระ 9 วัด วันวิสาขบูชา

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ททท. สำนักงานเพชรบุรี ขอเชิญนักท่องเที่ยว ร่วมออกกำลังกายด้วยการเดิน-วิ่ง บำเพ็ญทาน ถือศีล ฟังธรรมและเวียนเทียน เป็นปฏิบัติบูชาถวายแด่พระพุทธเจ้าเนื่องในวาระครบรอบ 2,600 ปีแห่งการตรัสรู้หรือปีพุทธชยันตี ในวันจันทร์ ที่ 4 มิถุนายน  2555 ณ บริเวณวัดพระพุทธไสยาสน์ (วัดพระนอน)

สมาคมกีฬาจังหวัดเพชรบุรี ร่วมกับชมรมเดินวิ่งจังหวัดเพชรบุรี และชมรมเดินวิ่งรามราชนิเวศน์จังหวัดเพชรบุรี ได้จัดกิจกรรมเดิน-วิ่ง ท่องเที่ยวเมืองเพชรบุรี ไหว้พระ 9 วัด ในวันวิสาขบูชา มาตั้งแต่ปี 2545 และได้จัดต่อเนื่องมาเป็นประจำทุกปี โดยได้รับความสนใจจากประชาชน นักท่องเที่ยว เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก กิจกรรมเดิน-วิ่ง ในวาระสำคัญนี้ เป็นกิจกรรมที่เน้นความสัมพันธ์ของกายและจิตที่ต้องออกกำลังควบคู่กันอย่างสมดุลดังกล่าว “ร่างกายจะแข็งแรงต้องเคลื่อนไหว จิตจะแข็งแรงต้องสงบนิ่ง”   กิจกรรมนี้มุ่งหวังที่จะให้บุคคลที่รักการออกกำลังกาย ได้เข้าวัด ฟังธรรม ถือศีลห้า และเวียนเทียน เป็นปฏิบัติบูชาถวายแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และเพื่อเป็นการส่งเสริมกิจกรรมเดิน-วิ่ง ให้เกิดขึ้นทุกท้องที่ในจังหวัดเพชรบุรี

โดยกิจกรรมภายในงาน เริ่มตั้งแต่ 15.00 น.  พร้อมกัน ณ บริเวณวัดพระพุทธไสยาสน์ (วัดพระนอน)ฟังพระเทศน์เทศนา ๑ กัณฑ์  เดินร่วมกันรับน้ำพระพุทธมนต์ 9 วัด ภายในตัว อ. เมืองเพชรบุรี ระยะทาง 2.5 กิโลเมตร  หลังจากนั้นจะมีพิธีการเจริญพระพุทธมนต์ ๘๙ รูป ถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวโรกาสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระชนมายุ ครบ ๘๕ พรรษา ณ วัดพุทธไสยาสน์ (วัดพระนอน)  รับวัตถุมงคล และร่วมเวียนเทียน 

สอบถามรายละเอียดการเดินทางท่องเที่ยว ได้ที่  ททท. สำนักงานเพชรบุรี  โทร 032 471 0005 - 6   facebook  :  Tat Phetchaburi

 

แสดงผล 5 ครั้ง