ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวเทศกาล

ททท. ขอเชิญร่วมสัมผัสดินแดนมหัศจรรย์แห่งผลไม้ในงานเทศกาล “เงาะ - ทุเรียน และของดีศรีสะเกษ”

จังหวัดศรีสะเกษ ร่วมกับ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) กำหนดจัดงาน “เทศกาลเงาะ - ทุเรียน และของดี   ศรีสะเกษ ๕๕” ในวันที่ ๑๕-๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๕ ณ บริเวณสนามวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ อำเภอเมือง จังหวัด  ศรีสะเกษ สวนเกษตรบ้านซำตารมย์ อำเภอกันทรลักษ์ และสวนเกษตรบ้านซำขี้เหล็ก อำเภอขุนหาญ เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ จังหวัดศรีสะเกษเป็นดินแดนมหัศจรรย์แห่งการปลูกผลไม้ที่มีคุณภาพของอีสานและเพิ่มช่องทางการตลาดให้เกษตรกรผู้ผลิตได้เจรจา ซื้อขายกับกลุ่มผู้ซื้อโดยตรง รวมทั้งส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดศรีสะเกษ

 นางสาวบุณยานุช วรรณยิ่ง ผู้อำนวยการ ททท. สำนักงานสุรินทร์ กล่าวว่า จังหวัดศรีสะเกษ เป็นจังหวัดหนึ่งที่มีการปลูก เงาะ-ทุเรียนมาก ด้วยสภาพที่เป็นดินภูเขาไฟจึงมีระดับความอุดมสมบูรณ์ของแร่ธาตุต่างๆ เหมาะแก่การทำเกษตร และผลผลิตมีคุณภาพดีนับเป็นแหล่งผลิตเพื่อการส่งออก โดยมีเนื้อที่เพาะปลูกผลไม้ประมาณ ๔,๐๐๐ ไร่ สร้างมูลค่าการผลิตให้จังหวัดปีละกว่า ๓๔๐ ล้านบาท โดยเฉพาะเงาะ-ทุเรียน มีการปลูกมากที่สุดใน อ.กันทรลักษ์ ที่บ้านซำตารมย์ และ อ.ขุนหาญ ที่บ้านซำขี้เหล็ก นอกจากนี้  ยังมีผลผลิตอื่นๆ ที่มีคุณภาพเช่น ลองกอง มังคุด กระท้อน สะตอ ฝรั่ง และลำไย เป็นต้น เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์จังหวัดศรีสะเกษ เป็นดินแดนมหัศจรรย์แห่งการปลูกผลไม้ เป็นแหล่งผลิตไม้ผลที่มีคุณภาพของภาคอีสาน จังหวัดศรีสะเกษจึงกำหนดจัดงาน “เทศกาลเงาะ - ทุเรียน และของดีศรีสะเกษ ๕๕” ในวันที่ ๑๕-๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๕ ณ บริเวณสนามวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ สวนเกษตรบ้านซำตารมย์ อำเภอกันทรลักษ์ และสวนเกษตรบ้านซำขี้เหล็ก อำเภอขุนหาญ กิจกรรมในงานได้แก่ ขบวนวัฒนธรรมสี่เผ่าไท ที่สวยงามตระการตา การประกวดผลผลิตทางการเกษตรและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร การแข่งขันกินเงาะ-ทุเรียน การแข่งขันตำผลไม้ลีลาประกอบดนตรี การแข่งขันการจัดกระเช้าผลไม้ การประกวดร้องเพลง การประกวดวงดนตรีสากล การออกร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน นิทรรศการทางการเกษตรและการจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตร โดยเฉพาะ เงาะ-ทุเรียน และผลผลิตเกษตรอื่นๆ ซึ่งผลิตได้ดีในจังหวัดศรีสะเกษ เช่น สะตอ องุ่น ฟักทอง ข้าวโพดหวาน มังคุด ฝรั่ง ลำไย  ลองกอง ฯลฯ โดยเกษตรกรเป็นผู้จำหน่ายเอง

พิเศษสุดกับกับ ๒ กิจกรรมในปีนี้ คือ

ทัวร์สวนผลไม้ “อร่อยทุกไร่ ชิมไปทุกสวน เพียงอิ่มละ ๑๐๐ บาท สามารถเลือกชิมผลไม้ได้เต็มที่ภายในสวน โดยนักท่องเที่ยวเดินทางไปเองหรือร่วมเดินทางไปกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) และสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวภายในประเทศ (สทน.) กับแพคเกจทัวร์ “เที่ยวอีสานสุขใจ อิ่มบุญ อิ่มท้องกับเงาะ-ทุเรียนแสนอร่อยที่ศรีสะเกษ” วันที่ ๑๕-๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๕ อัตราค่าบริการ ท่านละ ๓,๔๙๐ บาท สนใจสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๕

สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ :

- สำนักงานเกษตรจังหวัดศรีสะเกษ โทร. ๐ ๔๕๖๑ ๑๓๙๗

- บริษัท LASALLEX โทร. ๐๒ ๑๙๗  ๐๒๘๘, ๐๒ ๑๙๗ ๐๒๖๖

- การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานสุรินทร์ โทร. ๐ ๔๔๕๑ ๔๔๔๗ - ๘

  E-mail : tatsurin.tat.or.th   www.tourismthailand.org หรือโทร. 1672

แสดงผล 22 ครั้ง