ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวเทศกาล

งานประเพณีบุญหลวง และการละเล่นผีตาโขน ปี ๒๕๕๕

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานเลย ขอเชิญผู้ที่สนใจร่วมงานประเพณีบุญหลวงและการละเล่นผีตาโขน   ปี ๒๕๕๕ ณ ถนนแก้วอาสา อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย

นางอัจฉพรรณ บุญเจริญ ผู้อำนวยการททท.สำนักงานเลย กล่าวถึงงานนี้ว่า นักท่องเที่ยวชาวไทย และชาวต่างประเทศ ได้ให้ความสนใจงานประเพณีบุญหลวงและการละเล่นผีตาโขน จำนวนมาก ซึ่งเป็นประเพณีที่รวมเอา “งานบุญพระเวส” ( ฮีตเดือนสี่ ) และ“งานบุญบั้งไฟ” (ฮีตเดือนหก) เข้าไว้เป็นงานบุญเดียวกัน ในงานบุญหลวงนี้จะมีขบวนแห่ที่สร้างสีสันตื่นตา ตื่นใจ ด้วยท่วงทำนองจังหวะดนตรีที่เร้าใจของ “ผีตาโขน” หน้ากากที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นของศิลปะการแต่งแต้มลวดลาย เน้นสีสันที่สดใสงดงาม โดยในปีนี้ ททท.สำนักงานเลย ได้สนับสนุนอุปกรณ์ให้นักท่องเที่ยววาดลวดลายตามจินตนาการของตน บนหน้ากากผีตาโขนเล็ก (ปูนปลาสเตอร์) ณ สำนักงาน กศน.อำเภอด่านซ้าย

กิจกรรมที่น่าสนใจ ได้แก่ พิธีเบิกพระอุปคุต พิธีบายศรีสู่ขวัญเจ้าพ่อกวน-เจ้าแม่นางเทียม ขบวนแห่ผีตาโขน ขบวนแห่เจ้าพ่อกวน-เจ้าแม่นางเทียม และคณะพ่อแสน พิธีบายศรีสู่ขวัญพระเวส ขบวนพิธีอัญเชิญพระเวสสันดรเข้าเมือง พิธีจุดบั้งไฟบูชาพญาแถน พิธีทิ้งหน้ากากผีตาโขน พิธีเทศน์มหาชาติ 13 กัณฑ์ พร้อมด้วยการแสดงบนเวทีที่ยิ่งใหญ่

 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) โทร. ๐ ๒๒๕๐ ๕๕๐๐สำนักงานเลย โทร. ๐ ๔๒๘๑ ๒๘๑๒/๐ ๔๒๘๑ ๑๔๐๕/email: tatloei@tat.or.th/ www.facebook.com/tatloei

แสดงผล 19 ครั้ง