ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวเทศกาล

เทศกาลเที่ยวเมืองไทย ปี ๒๕๕๕

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานเลย ขอเชิญผู้ที่สนใจร่วมงานเทศก าลเที่ยวเมืองไทย ปี ๒๕๕๕ (Thailand Tourism Festival: TTF 2012) วันที่ ๖-๑๐  มิถุนายน ๒๕๕๕ เวลา ๑๐.๐๐ -๒๑.๐๐ น. ณ อาคารชาเลนเจอร์ ๑-๓ ศูนย์การแสดงสินค้าและการประชุมอิมแพค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี 

นางอัจฉพรรณ บุญเจริญ ผู้อำนวยการททท.สำนักงานเลย กล่าวถึงงานนี้ว่า งานเทศกาลเที่ยวเมืองไทย เป็นการส่งเสริมให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยว กระจายรายได้ในประเทศให้เพิ่มมากขึ้น การอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น การส ร้างความรับรู้ ความเข้าใจถึงความสำคัญของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวในด้านวิชาการ และเผยแพร่ผลงานของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (Miracle Thailand Year)

ในปีนี้ ททท.สำนักงานเลย ได้เชิญผู้ประกอบการและหน่วยงานราชการในพื้นที่รับผิดชอบเข้าร่วมงาน MEGA FAM Trip: เทศกาลเที่ยวเมืองไทย ในวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๕๕ ณ ห้องแกรนด์ ไดมอนด์ บอลรูม อาคารอิมแพ็ค ฟอรั่ม เวลา ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. เพื่อเปิดโอกาสทางการซื้อขายการท่องเที่ยวระหว่างกันอีกด้วย

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) โทร. ๐ ๒๒๕๐ ๕๕๐๐สำนักงานเลย โทร. ๐ ๔๒๘๑ ๒๘๑๒/๐ ๔๒๘๑ ๑๔๐๕/email: tatloei@tat.or.th/ www.facebook.com/tatloei

แสดงผล 23 ครั้ง