ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวเทศกาล

งานนมัสการพระธาตุศรีสองรัก ปี ๒๕๕๕

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานเลย ขอเชิญท่านร่วมงานนมัสการพระธาตุศรีสองรัก ประจำปี ๒๕๕๕ ในวันที่ ๒-๕ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ณ พระธาตุศรีสองรัก อ.ด่านซ้าย จ.เลย

 นางอัจฉพรรณ  บุญเจริญ ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย  สำนักงานเลย  กล่าวถึงงานนี้ว่า พระธาตุศรีสองรักเป็นสถานที่สำคัญที่สุดของจังหวัดเลย เป็นสัญญลักษณ์แห่ง “สัจจะ และไมตรี”  ของสมเด็จพระมหาจักรพรรดิผู้ครองกรุงศรีอยุธยา และพระเจ้าไชยเชษฐาธิราชผู้ครองกรุงศรีสัตนาคนหุต (เวียงจันทน์) เพื่อเป็นสักขีพยานว่าจะไม่มีการสู้รบให้เลือดตกต้องแผ่นดิน และด้วยเจตนารมณ์ของกษัตริย์สองแผ่นดินในครั้งนั้น จึงมีผลให้มีการขอร้องและห้ามมิให้ใช้สีแดง (ซึ่งถือว่าเป็นสีเลือด) ในวันเพ็ญเดือน  6 ของทุกปี จะมีพิธีสมโภช และนมัสการพระธาตุศรีสองรัก เริ่มจากการทำความสะอาดพระธาตุ โดยมีเจ้าพ่อกวน และคณะแสน ขึ้นไปบนพระธาตุ ทำพิธีสรงธาตุ พิธีสู่ขวัญธาตุ พิธีเวียนเทียน พิธีบวชนาค ซึ่งจะต้องจุดบั้งไฟไปพร้อมกันด้วย และสุดท้ายเป็นพิธีคารวะธาตุ เพื่อความเป็นสิริมงคล ให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข แคล้วคลาดจากภัยอันตรายทั้งปวง และทำให้ฝนฟ้าตกต้องตามฤดูกาล

นักท่องเที่ยวสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ ที่ว่าการอำเภอด่านซ้าย โทร. ๐ ๔๒๘๙ ๑๒๖๖ สำนักงานวัฒนธรรมอำเภอด่านซ้าย โทร. ๐๘ ๓๑๔๕ ๓๐๘๐และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานเลย   โทร. ๐ ๔๒๘๑ ๒๘๑๒/๐ ๔๒๘๑ ๑๔๐๕/ email: tatloei@tat.or.th/ www.facebook.com/tatloei / www.twitter.com/tatloei

แสดงผล 26 ครั้ง