ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวเทศกาล

ททท. เชิญผู้ประกอบการแข่งขันคุณภาพ ชิงรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย ปีที่ ๙

ททท. เชิญผู้ประกอบการท่องเที่ยวร่วมประกวดรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยประจำปี ๒๕๕๖ ชิงความเป็นเลิศทางธุรกิจด้วยมาตรฐานบริการอย่างมีคุณภาพ พร้อมเพิ่มรางวัลใหม่นวัตกรรมด้านการตลาดตอบรับกระแสไอที เทรนด์ใหม่ของการท่องเที่ยวยุคปัจจุบัน รับสมัครผลงานตั้งแต่บัดนี้ - สิงหาคม ๒๕๕๕

นายสุรพล เศวตเศรนี ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กล่าวถึงโครงการประกวดรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย หรือ Thailand Tourism Awards ซึ่ง ททท. จัดต่อเนื่องเป็นประจำทุก ๒ ปี ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๓๙ ถือเป็นการประกาศรับรองคุณภาพสินค้าและบริการทางการท่องเที่ยวของไทยในระดับมาตรฐานสากล ซึ่งในปีนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ ๙  โดยกล่าวว่า “รางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเป็นเครื่องมือสำคัญในการพัฒนาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว เปรียบเสมือนเครื่องหมายรับรองคุณภาพของสินค้าและบริการทางการท่องเที่ยวไทยอันเป็นที่น่าเชื่อถือ  ซึ่งองค์การท่องเที่ยวโลก (UNWTO) ให้การสนับสนุนว่าเป็นรางวัลที่ ททท. มุ่งมั่นตั้งใจส่งเสริมอุตสาหกรรมท่องเที่ยวของประเทศ และเป็นรางวัลที่ตระหนักถึงผู้ประกอบการท่องเที่ยวที่ทุ่มเทขับเคลื่อนการท่องเที่ยวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เคารพต่อชุมชนที่เป็นเจ้าบ้านและคืนกำไรทางเศรษฐกิจ-สังคม”

พร้อมเผยถึงกรอบการตัดสินประจำปี ๒๕๕๖ ชูคอนเซ็ปท์ “รักษ์สิ่งแวดล้อม”  ภายใต้แนวคิดการอนุรักษ์และบริหารการจัดการสินค้าการท่องเที่ยวเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นแนวทางที่ ททท. ให้ความสำคัญมาโดยตลอด และในปีนี้ ททท.ได้มีการเพิ่มรางวัลประเภทนวัตกรรมด้านการตลาด เพื่อตอบรับเทรนด์ใหม่ของการท่องเที่ยวในยุคไอที  ผู้ว่าการ ททท.กล่าวต่อว่า “รางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยที่ผู้ประกอบการได้รับถือเป็นโอกาสทางการตลาด และเพิ่มความนิยมของสินค้าและบริการ โดยกรอบและเกณฑ์ที่กำหนดไว้จะเป็นกลไกพัฒนาให้ผู้ประกอบการได้ยกระดับตัวเอง และช่วยชี้แนวทางให้ผู้ประกอบการรายใหม่เข้าสู่ระบบที่เป็นสากลได้อีกด้วย”

ผู้ประกอบการที่สนใจ สามารถส่งผลงาน/โครงการเข้าร่วมประกวดเริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคม - สิงหาคม ๒๕๕๕ โดยสามารถดูรายละเอียดและใบสมัครได้ทางเว็บไซด์ http://tourismawards.tourismthailand.org ตรวจผลงานเดือนตุลาคม ๒๕๕๕ - เมษายน ๒๕๕๖ และประกาศผล พร้อมจัดพิธีมอบรางวัลในวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๕๖ ซึ่งตรงกับวันท่องเที่ยวโลก (World Tourism day) สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ งานส่งเสริมบริการทั่วไป กองส่งเสริมการบริการท่องเที่ยว ฝ่ายส่งเสริมสินค้า ททท. โทรศัพท์ ๐ ๒๒๕๐ ๕๕๐๐ ต่อ ๔๔๙๖-๘ โทรสาร ๐ ๒๒๕๓ ๗๔๓๑ E-mail: tourismawards@tat.or.th หรือที่ สำนักงาน ททท. ภูมิภาคทุกแห่ง

แสดงผล 16 ครั้ง