ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวเทศกาล

งานบุญเดือนหก (บุญบั้งไฟ) และประเพณีผีขนน้ำ บ้านนาซ่าว ปี ๒๕๕๕

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนั กงานเลย ขอเชิญท่านร่วมสนุกสนานกับงานบุญเดือนหก (บุญบั้งไฟ) และประเพณีผีขนน้ำ บ้านนาซ่าว ปี ๒๕๕๕ ในวันที่ ๖-๘ พฤษภาคม ๒๕๕๕  ณ  ลานกีฬา  อบต.นาซ่าว  และบริเวณวัดโพธิ์ศรี บ้านนาซ่าว  อ.เชียงคาน  จ.เลย

นางอัจฉพรรณ  บุญเจริญ ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย  สำนักงานเลย  กล่าวถึงงานประเพณีนี้ว่า เป็นประเพณีที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนาน ประกอบด้วยพิธีเลี้ยงบ้าน มีจุดมุ่งหมายเพื่อเป็นการตอบแทนบุญคุณ ที่ผีปู่ผีย่า  ตลอดจนผีบรรพบุรุษในหมู่บ้าน ได้ปกปักรักษา คุ้มครองตนและชาวบ้านให้อยู่เย็นเป็นสุขทำมาหากินได้อย่างอุดมสมบูรณ์ นอกจากนี้ยังมีขบวนแห่ของ “แมงหน้างาม” หรือ “ผีขน” เพื่อเป็นการบูชาวัว ควาย ที่มีบุญคุณต่อชาวบ้าน แทนการนำมาฆ่าเพื่อเป็นเครื่องสังเวย แห่แหนอย่างสนุกสนานด้วยการเคาะจังหวะที่เร้าใจ

กิจกรรมที่น่าสนใจ ได้แก่ ทำบุญยกช่อฟ้า ชมขบวนแห่ ดอกไม้เข้าผาม ขบวนแห่ผีขนน้ำ การจุดบั้งไฟจากคุ้มวัดต่างๆ และร่วมรำวงชาวบ้านย้อนยุค นักท่องเที่ยวสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ องค์การบริหารส่วนตำบลนาซ่าว โทร. ๐ ๔๒๘๕ ๕๑๕๒ และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานเลย   โทร. ๐ ๔๒๘๑ ๒๘๑๒/๐ ๔๒๘๑ ๑๔๐๕/ email: tatloei@tat.or.th/ www.facebook.com/tatloei / www.twitter.com/tatloei

แสดงผล 26 ครั้ง