ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวเทศกาล

ปั่นสองน่อง ท่องเที่ยวชมเทศกาลสงกรานต์ แห่ต้นดอกไม้

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานเลย ขอเชิญนักท่องเที่ยวร่วมปั่นในเส้นทาง “ปั่นสองน่อง ท่องเที่ยวชมเทศกาลสงกรานต์ แห่ต้นดอกไม้” อ.ท่าลี่ จ.เลย ในวันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๕๕

กิจกรรมนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมได้เดินทางท่องเที่ยวโดยใช้จักรยานเป็นพาหนะปั่นไปชมแหล่งท่องเที่ยวต่าง ๆ ใน อ.ท่าลี่ ที่มีเส้นทางท่องเที่ยวที่มีศักยภาพและสวยงาม อีกทั้งยังเป็นการรณรงค์การประหยัดการใช้พลังงาน เหมาะสมกับการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ของจังหวัดเลย  ประเพณีแห่ต้นดอกไม้ ของ อ. ท่าลี่ จ.เลย มีเอกลักษณ์ที่โดดเด่น ประดับประดาด้วยดอกไม้สีสันสดใส และจะแห่แหนในตอนกลางวัน กิจกรรมที่น่าสนใจ ได้แก่ นมัสการพระธาตุสัจจะ เยี่ยมชมมิตรภาพไทย-ลาว และร่วมประเพณีแห่ต้นดอกไม้ของชุมชนชาวอาฮี อ.ท่าลี่ จ.เลย

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานเลย    โทร.    ๐ ๔๒๘๑ ๒๘๑๒/๐ ๔๒๘๑ ๑๔๐๕/email: tatloei@tat.or.th/ www.facebook.com/tatloei

แสดงผล 26 ครั้ง