ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวเทศกาล

ชื่นฉ่ำสงกรานต์ ณ เชียงคาน ถนนชายโขง

อำภอเชียงคาน ร่วมกับเทศบาลเชียงคาน และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไ ทย (ททท.) สำนักงานเลย ขอเชิญท่าน “ชื่นฉ่ำสงกรานต์ ณ เชียงคาน ถนนชายโขง” ในวันที่ ๑๒-๑๕ เมษายน ๒๕๕๕ ณ บริเวณลานวัฒนธรรมหน้าวัดท่าคก วัดป่าใต้ และถนนชายโขง

นางอัจฉพรรณ บุญเจริญ ผู้อำนวยการ ททท.สำนักงานเลย กล่าวว่า เชียงคานมีประเพณีที่เป็นเอกลักษณ์โดดเด่น มีกลิ่นไอของล้านช้างที่นักท่องเที่ยวสามารถสัมผัสได้ นอกจากนี้ ถนนคนเดินบนถนนชายโขงเป็นถนนสายวัฒนธรรมที่มีความสวยงามและมีเสน่ห์แบบดั้งเดิม ดังนั้นจึงเป็นการอนุรักษ์ และส่งเสริมขนบธรรมเนียม วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป

กิจกรรมที่นักท่องเที่ยวจะได้สัมผัสได้แก่ การสรงน้ำพระ รดน้ำขอพรผู้สูงอายุ ชมขบวนรถแห่พระพุทธรูปและเทพีสงกรานต์ ของชุมชนคุ้มวัดต่าง ๆ และสถานศึกษา ร่วมเล่นน้ำและชื่นฉ่ำกับเทศกาลสงกรานต์ที่ถนนทุกสายของเชียงคาน

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เทศบาลตำบลเชียงคาน โทร. ๐ ๔๒๘๒ ๑๙๑๔ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานเลย    โทร.    ๐ ๔๒๘๑ ๒๘๑๒/๐ ๔๒๘๑ ๑๔๐๕/email: tatloei@tat.or.th/ www.facebook.com/tatloei

แสดงผล 19 ครั้ง