ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวเทศกาล

ททท. ชวนเที่ยวสงกรานต์สร้างสรรค์ “นุ่งผ้าไหม ใส่โสร่ง รำวงย้อนยุค” ที่ จ.สุรินทร์

จังหวัดสุรินทร์ ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ เทศบาลเมืองสุรินทร์ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) และองค์กรภาคีเครือข่าย กำหนดจัดงาน “สมโภชหลักเมืองสุรินทร์ วันที่ระลึกพระยาสุรินทร์ภักดีศรีณรงค์จางวาง วันทำบุญเพื่อแผ่นดินไทย และงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๕๕” ระหว่างวันที่ ๑๒ - ๑๓ เมษายน ๒๕๕๕ ณ บริเวณศาลหลักเมืองสุรินทร์, ตลาดไนท์บาซ่าร์, อนุสาวรีย์พระยาสุรินทร์ภักดีศรีณรงค์จางวาง และบริเวณเวทีไผทสราญ เพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามของคนไทยให้คงอยู่คู่ชาวสุรินทร์ และส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดสุรินทร์

นางสาวบุณยานุช  วรรณยิ่ง ผู้อำนวยการ ททท. สำนักงานสุรินทร์ กล่าวว่า ประเพณีสงกรานต์ ถือว่า เป็นประเพณีฉลองการขึ้นปีใหม่ของไทย เป็นวัฒนธรรมประจำชาติที่งดงามและโดดเด่นด้วยวิถีชีวิตของคนไทยที่มีความอ่อนโยน เอื้ออาทร มีความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณ การให้ความเคารพและให้เกียรติซึ่งกันและกัน ทั้งต่อญาติมิตรและแขกผู้มาเยือน อันเป็นเอกลักษณ์ของคนไทยที่มีมาช้านาน ซึ่งมีส่วนช่วยสร้างความสมัครสมานสามัคคี ทั้งคนในครอบครัว สังคม และประเทศชาติอีกด้วย

การจัดงานสงกรานต์ ก็เป็นการสืบสานประเพณีให้คงอยู่สืบไป สิ่งที่ควรสืบทอด คือ การให้ความรู้แก่เยาวชน และนักท่องเที่ยวต่างชาติให้เข้าใจ ในสาระความหมายอย่างชัดเจนพร้อมทั้งแนะแนวทางที่ควรปฏิบัติ ได้แก่

๑. การทำบุญตักบาตร สรงน้ำพระ การขนทรายเข้าวัดหรือก่อพระเจดีย์ทรายเพื่อสืบทอดและทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา

๒. ทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้แก่บรรพบุรุษ ผู้ล่วงลับไปแล้ว เป็นการแสดงความกตัญญู

๓. การรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ เป็นการแสดงความเคารพผู้ใหญ่

๔. การเล่นน้ำ/สาดน้ำอย่างถูกวิธีตามขนบธรรมเนียมประเพณี เป็นการเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างญาติ มิตร

๕. การเล่นรื่นเริงแบบไทยๆ เพื่อความสนุกสนาน และเชื่อมความสามัคคีของชุมชน

๖. การแต่งกายให้เหมาะสม

๗. การทำอาหารไทย/ขนมไทย

๘. การรักษาความสะอาดทั้งกายใจ และสิ่งแวดล้อม

ททท. ขอร่วมสนับสนุนให้ชาวไทยทุกท่านสืบสาน คุณค่า สาระสำคัญ และยึดมั่น ในวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของสงกรานต์ โดยเฉพาะที่จังหวัดสุรินทร์ ด้วยความร่วมมือของจังหวัดสุรินทร์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ เทศบาลเมืองสุรินทร์ ททท. และองค์กรภาคีเครือข่ายกำหนดจัดงาน “สมโภชหลักเมืองสุรินทร์ วันที่ระลึกพระยาสุรินทร์ภักดีศรีณรงค์จางวาง วันทำบุญเพื่อแผ่นดินไทยและงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๕๕” ระหว่างวันที่ ๑๒ - ๑๓ เมษายน ๒๕๕๕ ณ บริเวณศาลหลักเมืองสุรินทร์, ตลาดไนท์บาซ่าร์, อนุสาวรีย์พระยาสุรินทร์ภักดีศรีณรงค์จางวาง และบริเวณเวทีไผทสราญ กิจกรรมในงานได้แก่ พิธีสมโภชและบวงสรวงหลักเมืองสุรินทร์ พิธีก่อเจดีย์ทราย พิธีทำบุญตักบาตร พิธีวางพวงมาลาวันที่ระลึกพระยาสุรินทร์ภักดีศรีณรงค์จางวาง พิธีสรงน้ำพระ พิธีรดน้ำดำหัวขอพรจากผู้สูงอายุ ชมขบวนแห่สงกรานต์และร่วมสนุกกับบรรยากาศแบบงานวัด “นุ่งผ้าไหม ใส่โสร่ง รำวงย้อนยุค” ร่วมรำวงย้อนยุค, รำวงกงก้า และลีลาศ การแสดงศิลปินพื้นบ้าน “น้ำผึ้ง เมืองสุรินทร์” อิ่มอร่อยกับบุฟเฟ่ต์อาหาร/ขนมโบราณ และการเล่นน้ำสงกรานต์ปลอดภัย ไร้แอลกอฮอล์ที่ถนนข้าวหอมมะลิสุรินทร์ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :

          • สำนักงานเทศบาลเมืองสุรินทร์ (กองการศึกษา) โทร. ๐ ๔๔๕๑ ๘๘๘๙

          • การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานสุรินทร์ โทร. ๐ ๔๔๕๑ ๔๔๔๗ – ๘ E-mail : tatsurin@tat.or.th www.tourismthailand.org/surin   หรือ โทร. 1672

แสดงผล 16 ครั้ง