ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวเทศกาล

สืบทอดเจตนา สืบชะตาดอนหอยหลอด ครั้งที่ 3

นางสาวอังคณา พุ่มผกา ผู้อำนวยการสำนักงาน การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานสมุทรสงคราม (สมุทรสงคราม นครปฐม สมุทรสาคร) เปิดเผยว่า  ดอนหอยหลอดนับได้ว่ามีความสำคัญต่อจังหวัดสมุทรสงครามเป็นอย่างมาก เนื่องจากเป็นสถานที่ที่สร้างชื่อเสียงให้จังหวัดสมุทรสงครามเป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวและประชาชนทั่วไป ดังคำขวัญของจังหวัดสมุทรสงคราม นอกจากนี้ยังพิเศษกว่าที่อื่นเพราะเป็นแหล่งหอยหลอดที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของประเทศไทย แต่ปัจจุบันสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมโลกได้เปลี่ยนแปลงไปทำให้ดอนหอยหลอดเสื่อมโทรมและสัตว์น้ำลดจำนวนลง ดังนั้น เพื่อให้เกิดความอุดมสมบูรณ์และมั่นคงของทรัพยากรธรรมชาติ ประกอบกับพิธีกรรมคติความเชื่อทางศาสนา จังหวัดสมุทรสงคราม จึงร่วมกับ ทัพเรือภาคที่ 1 และที่ 2 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม สภาวัฒนธรรมตำบลบางจะเกร็ง อบต.บางจะเกร็ง ททท.สำนักงานสมุทรสงคราม หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ได้กำหนดจัดงาน “สืบทอดเจตนา สืบชะตาดอนหอยหลอด” ขึ้นในวันที่ 22 เมษายน 2555 ณ บริเวณศาลกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ตำบลบางจะเกร็ง อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสงคราม ซึ่งเป็นการจัดงานครั้งที่ 3 แล้ว โดยการจัดงานในสองปีที่ผ่านมาส่งผลให้สัตว์น้ำโดยเฉพาะหอยหลอดมีปริมาณเพิ่มมากขึ้น และในปีนี้ชาวประมงพื้นบ้านยังพร้อมใจกันหยุดทำการประมงหนึ่งวันถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นของอนุรักษ์และฟื้นฟูดอนหอยหลอดให้กลับคืนมาอีกด้วย

สำหรับการจัดงานฯ ในครั้งนี้ ประกอบด้วยพิธีอันศักดิ์สิทธิ์ และนักท่องเที่ยวจะได้ร่วมกิจกรรมอนุรักษ์และฟื้นฟูดอนหอยหลอดดังนี้

-        พิธีเชิญธงราชนาวี

-        พิธีถวายสักการะบวงสรวงดวงพระวิญญาณ พล.ร.อ.พระเจ้าบรมวงศ์เธอฯ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์

-        ไถ่ชีวิตพันธุ์สัตว์น้ำ

-        พิธีสืบชะตาดอนหอยหลอด

-        ร่วมปล่อยพันธุ์กุ้งจำนวน 850,000 ตัว

นอกจากนี้ขอเชิญนักท่องเที่ยวสักการะกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ และไหว้พระพร้อมทั้งชมโบสถ์ไม้สักทองฝังมุกที่วัดศรัทธาธรรมเพื่อเป็นสิริมงคลก่อนกลับบ้าน ทั้งนี้สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สภาวัฒนธรรมตำบลบางจะเกร็ง โทร 08 1736 2592, 08 9411 9035 หรือ  ททท.สำนักงานสมุทรสงคราม โทร.0 3475 2847-8 E-mail : tatsmsk@tat.or.th หรือ TAT Call Center 1672 

แสดงผล 22 ครั้ง