ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวเทศกาล

ททท. สนับสนุนแนวคิด Green Product Hero ในงาน “มหกรรมคนรักษ์โลก Greenista Expo 2012”

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เห็นความสำคัญของการท่องเที่ยวในรูปแบบสร้างสรรค์ประโยชน์เพื่อสังคม ร่วมสนับสนุนแนวคิด Green Product Hero ภายในงาน “มหกรรมคนรักษ์โลก Greenista Expo 2012” ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 23-26 กุมภาพันธ์ 2555 ที่ผ่านมา ณ ฮอลล์ 2 อิมแพ็ค เมืองทองธานี ซึ่งจัดโดยบริษัท ไมซ์ แมนเนจเม้นท์ จำกัด ร่วมกับภาครัฐและภาคเอกชน อาทิ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ สสปน.  สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน) สื่อสิ่งพิมพ์และกลุ่มองค์กรเพื่อสิ่งแวดล้อมต่างๆ ซึ่งเป็นงานแสดงสินค้าและอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยงานนี้เป็นศูนย์กลางการรวบรวมผลิตภัณฑ์สินค้าและบริการที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม สินค้าที่ผ่านขั้นตอนหรือกระบวนการผลิตโดยคำนึงถึงการใช้ทรัพยากรที่น้อยลง เพื่อแนะนำและเพิ่มช่องทางการตลาดให้สินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมให้กลุ่มคนทั่วไปหันมาใส่ใจกับการใช้ชีวิตประจำวันที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้น  โดยในช่วงการจัดงานดังกล่าว ททท. ได้ร่วมจัดนิทรรศการ 7 Greens เพื่อตอกย้ำการรับรู้และความมุ่งมั่นอย่างจริงจังขององค์กรที่ต้องการให้ภาคการท่องเที่ยวมีส่วนต่อการรักษาสิ่งแวดล้อมกับแนวทางปฏิบัติ “ท่องเที่ยวสดใส ใส่ใจสิ่งแวดล้อม” อย่างต่อเนื่อง เพื่อการท่องเที่ยวยั่งยืน

แสดงผล 29 ครั้ง