ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวเทศกาล

ททท.สำนักงานสุพรรณบุรี ขอเชิญเที่ยวงานรำลึกวีรชนแขวงเมืองวิเศษไชยชาญ จังหวัดอ่างทอง ประจำปี ๒๕๕๕

อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง ร่วมกับ หน่วยงานทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาชน กำหนดจัดงาน “รำลึกวีรชนแขวงเมืองวิเศษไชยชาญ ประจำปี ๒๕๕๕”  ในระหว่างวันที่ ๒๓ – ๒๖  มีนาคม ๒๕๕๕  ณ  บริเวณอนุสาวรีย์นายดอกนายทองแก้ว  ตำบลไผ่จำศ๊ล  อำเภอวิเศษชัยชาญ  จังหวัดอ่างทอง   โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรำลึกถึงคุณงามความดีของวีรบุรุษ ปู่ดอกและปู่ทองแก้ว แห่งบ้านโพธิ์ทะเล  ชาววิเศษชัยชาญ ที่ยอมสละชีวิตอย่างกล้าหาญเพื่อปกป้องแผ่นดินไทยในการสู้รบกับพม่าที่ค่ายบางระจัน และส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณี  อันดีงามของท้องถิ่น  ในการจัดงานครั้งนี้มีกิจกรรมที่สำคัญ ดังนี้

วันที่ ๒๓  มีนาคม ๒๕๕๕  เวลา ๑๖.๐๐ – ๑๘.๓๐ น.  ชมริ้วขบวนแห่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน ๙ ขบวน ได้แก่ ขบวนกองทัพสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ขบวนนายดอก-นายทองแก้ว ขบวนขุนรองปลัดชู ขบวนการละเล่นประเพณีวัฒนธรรมพื้นบ้าน ขบวน  องค์ประกันหงสา ขบวนเศรษฐกิจพอเพียง  ขบวนยอดมวยไทยนายขนมต้ม ขบวนวัฒนธรรมข้าว   และขบวนวัฒนธรรมการแต่งกาย ๔ ภาค  เวลา ๑๘.๐๐  น. ชมการแสดงทางวัฒนธรรมประเพณีของนักเรียนจากโรงเรียนต่าง ๆ  เวลา ๒๐.๐๐ น. ชมการแสดงจินตภาพประกอบ   แสง เสียง เรื่อง “วิเศษไชยชาญ เกรียงไกรก้องฟ้า ตำนานวีรชนคนกล้า เกริกก้องปฐพี”

วันที่ ๒๔ – ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๕  เวลา ๑๘.๐๐  น. ชมการแสดงทางวัฒนธรรมประเพณีของนักเรียนจากโรงเรียนต่าง ๆ  เวลา ๒๐.๐๐ น. ชมการแสดงจินตภาพประกอบ แสง เสียง เรื่อง “วิเศษไชยชาญ เกรียงไกรก้องฟ้า ตำนานวีรชนคนกล้า เกริกก้องปฐพี”

วันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๕ เวลาลา ๐๗.๐๐ น.  พิธีวางพวงมาลาสักการะอนุสาวรีย์วีรชนนายดอก นายทองแก้ว เพื่อรำลึกถึงคุณงามความดี ตลอดจนวีรกรรมของบรรพบุรุษวีรชนแขวงเมืองวิเศษชัยชาญ เวลา ๑๘.๐๐  น. ชมการแสดงทางวัฒนธรรมประเพณีของนักเรียนจากโรงเรียนต่าง ๆ เวลา ๒๐.๐๐ น. ชมการแสดงจินตภาพประกอบ แสง เสียง เรื่อง“วิเศษไชยชาญ เกรียงไกรก้องฟ้า ตำนานวีรชนคนกล้า เกริกก้องปฐพี”

วันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๕  เวลา ๑๘.๐๐  น. ชมการแสดงทางวัฒนธรรมประเพณีของนักเรียนจากโรงเรียนต่าง ๆ  เวลา ๒๐.๐๐ น. ชมการแสดงสืบศิลป์ถิ่นวิเศษชัยชาญคนเงาเสียง

นอกจากนี้ ภายในงานมีการจัดจำหน่ายสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ งานมหกรรมอาหารตลาดน้ำย้อนยุคจำหน่ายอาหาร ขนมหวาน และเครื่องดื่มในบรรยากาศแบบไทย ๆ ย้อนยุค ชมฟรีตลอดงาน

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานสุพรรณบุรี ขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวและผู้ที่สนใจได้เดินทางมาท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้เรื่องราวทางประวัติศาสตร์ในงานดังกล่าว สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ อำเภอวิเศษชัยชาญ โทร.๐ ๓๕๖๓ ๑๓๒๑

แสดงผล 7 ครั้ง