ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวเทศกาล

ททท. จัดทริปเชิญสื่อมวลชนและผู้ประกอบการ นำร่องก่อนเปิดตัวหนังสือ “100 สุดยอดประสบการณ์ผจญภัยทั่วเมืองไทย” หวังส่งเสริมเส้นทางท่องเที่ยวเชิงนิเวศและผจญภัยอย่างถูกวิธี

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) โดย กองส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยว จัดทริปตัวอย่างเน้นหลักปฏิบัติในการท่องเที่ยวเชิงผจญภัยนำร่องในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี เส้นทางพิพิธภัณฑ์ช่องเขาขาด  ล่องเรือแม่น้ำแควน้อย พายแคนู ล่องแพเปียก ปั่นจักรยานชมอุทยานความงามของหินงอกหินย้อนที่ถ้ำละว้า โดยเชิญสื่อมวลชนพร้อมด้วยผู้ประกอบการนำเที่ยวร่วมให้ข้อสังเกตุ ในระหว่างวันที่ 8 – 9 มีนาคม 2555

กิจกรรมทัศนศึกษาครั้งนี้ จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความตระหนักรู้ถึงคุณค่าและศักยภาพของแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศผจญภัย ซึ่ง ททท. ได้ให้ความสำคัญในเรื่องของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและได้ดำเนินการแนวทางการส่งเสริมอย่างต่อเนื่อง ในขณะเดียวกัน ททท. เห็นควรที่จะมีการส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างถูกวิธีและสร้างจิตสำนึกในการท่องเที่ยวอย่างใส่ใจสิ่งแวดล้อม อันจะนำไปสู่การรักษาแหล่งท่องเที่ยวโดยเฉพาะแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศผจญภัย  จึงได้จัดทำหนังสือ 100 สุดยอดประสบการณ์ผจญภัยทั่วเมืองไทย” ขึ้น เพื่อรวบรวม เรียบเรียงข้อมูล วิเคราะห์สถานการณ์ ศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศผจญภัย ผนวกกับเป็นคู่มือแนะนำการท่องเที่ยวเชิงนิเวศและผจญภัยอย่างถูกวิธี ให้นักท่องเที่ยวได้เกิดจิตสำนึกในการท่องเที่ยวอย่างใส่ใจสิ่งแวดล้อม ซึ่งคณะผู้ร่วมทริปในครั้งนี้จะได้นำไปช่วยเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สู่นักท่องเที่ยวกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ

หนังสือ 100 สุดยอดประสบการณ์ผจญภัยทั่วเมืองไทย” หรือ “100 Unforgettable Adventure Experiences”  จะเป็นรูปแบบพ็อคเก็ตบุค 2 ภาษา (ไทยและอังกฤษ) ที่รวมรวบแหล่งท่องเที่ยวเชิงผจญภัยที่ได้รับมาตรฐานทุกประเภทกิจกรรมเข้าไว้ด้วยกันเป็นครั้งแรก ไม่มีวางจำหน่ายทั่วไป จุดเด่นของหนังสือ คือ เนื้อหาข้อมูลได้ถูกจัดทำขึ้นเพื่อกลุ่มนักท่องเที่ยวที่รักการผจญภัยเป็นพิเศษ มีการเรียงข้อมูลตามประเภทของกิจกรรมเพื่อความสะดวกในการค้นหา เช่น ล่องแก่ง ดำน้ำ นั่งช้างท่องไพร ปีนผาโรยตัว ล่องเรือพายัค แคนู สำรวจถ้ำ ฯลฯ และกิจกรรมอื่น ๆ อีกมากมายครอบคลุมถึง 33 จังหวัด รวมทั้งมีการสอดแทรก คำแนะนำ ข้อควรปฏิบัติ การกู้ภัยสำหรับแต่ละกิจกรรม นอกจากนี้ ยังมีการจัดทำเว็บไซต์ http://adventure.tourismthailand.org และ CD-ROM เพื่อเป็นอีกช่องทางในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ทั้งนี้ หนังสือ 100 สุดยอดประสบการณ์ผจญภัยทั่วเมืองไทย” กำหนดเปิดตัวเป็นทางการ พร้อมกับกิจกรรม “เที่ยวไทยหัวใจสีเขียว” ในเดือนมิถุนายนนี้

แสดงผล 7 ครั้ง