ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวเทศกาล

ททท. เปิดตัวเว็บไซต์ “ฐานข้อมูลการท่องเที่ยวเชิงการตลาด” แหล่งข้อมูลทางวิชาการเพื่อประโยชน์ แก่ภาคธุรกิจเอกชน

นายธีระศิลป์  เทเพนทร์  ผู้อำนวยการกลุ่มฐานข้อมูลการตลาด การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เปิดเผยว่า “ททท. ได้ให้ความสำคัญในเรื่องการใช้ข้อมูลเชิงวิเคราะห์และสถิติ ซึ่งมีความเกี่ยวข้องอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของไทยเป็นอย่างมาก  นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2552  ททท. ได้พัฒนาระบบฐานข้อมูลการท่องเที่ยวเชิงการตลาด เพื่อนำข้อมูลทั้งที่มีอยู่เดิมใน ททท. และที่คิดว่ามีความจำเป็นต่อการใช้งานมารวบรวมขึ้นใหม่ และเก็บไว้ในระบบฐานข้อมูลการตลาด เพื่อประโยชน์ในการใช้งานภายในหน่วยงาน ททท. เอง  ปัจจุบันระบบฐานข้อมูลฯ ได้พัฒนาจนมาสู่ขั้นตอนที่มีศักยภาพเพียงพอที่จะให้บุคคลภายนอกสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้  โดย ททท. ได้ทำเว็บไซต์เพื่อรองรับการเผยแพร่และใช้งานของบุคคลภายนอกขึ้นในชื่อ “ฐานข้อมูลการท่องเที่ยวเชิงการตลาด” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ภาคธุรกิจเอกชน ผู้ที่สนใจด้านงานวิชาการ งานวิจัย ทางด้านการท่องเที่ยว มีแหล่งข้อมูลเพื่อใช้ประกอบการประเมินและตัดสินใจทางธุรกิจ รวมถึงต่อยอดทางด้านการวิจัยที่เกี่ยวกับเศรษฐกิจภาคท่องเที่ยวและบริการ โดยข้อมูลต่างๆ ที่ปรากฏในเว็บไซต์จะเป็นภาษาไทยเป็นหลัก และถูกออกแบบให้รองรับการใช้งานสำหรับผู้พิการทางสายตาด้วย”

สำหรับเนื้อหาในเว็บไซต์ประกอบด้วย

1. นโยบายและแผนงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว  

2. ดัชนีเศรษฐกิจระดับมหภาคและสถานการณ์ท่องเที่ยว

3. Clipping  ข่าวเกี่ยวกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจากสื่อมวลชนทั้งในและต่างประเทศ

4. รายชื่อและจำนวนแหล่งท่องเที่ยวทั่วประเทศ

5. รายชื่อและจำนวนกิจกรรมเทศกาลงานประเพณี

6. ปริมาณห้องพัก/ภัตตาคาร/บริษัทนำเที่ยว/ร้านขายของที่ระลึก/การบิน

7. สถิติท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศ

8. บทความและงานวิจัยที่จัดทำโดย ททท.

ทั้งนี้ ททท. จะเปิดใช้งานเว็บไซต์ “ฐานข้อมูลการท่องเที่ยวเชิงการตลาด” ที่ www.tourismthailand.org/marketingdatabase อย่างเป็นทางการ ในวันที่ 19 มีนาคม 2555  เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนา ททท. ครบรอบ 52 ปี ททท. หรือจะเข้าผ่าน Banner ที่ปรากฏในเว็บไซต์ www.tourismthailand.org  และ www.thaitravelmart.com  ผู้สนใจสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มฐานข้อมูลการตลาด ททท. โทร 02 250 5500 ต่อ 2771-2785 หรือ e-mail:mdgrp@tat.or.th

แสดงผล 24 ครั้ง