ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวเทศกาล

สืบสาน...สีสัน...สายเส้น...เบญจรงค์ดอนไก่ดี ครั้งที่ 3

 นางสาวอังคณา พุ่มผกา ผู้อำนวยการสำนักงาน การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานสมุทรสงคราม (สมุทรสงคราม นครปฐม สมุทรสาคร) เปิดเผยว่า หมู่บ้านเบญจรงค์ดอนไก่ดี เป็นหมู่บ้านที่มีศักยภาพทางภูมิปัญญาในด้านศิลปะ มีการร่วมมือกันของคนในชุมชนอย่างสามัคคีและประสบผลสำเร็จ จนได้รับรางวัลชุมชนดีเด่นด้านการท่องเที่ยว จาก ททท.  ปัจจุบันได้มีการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์เครื่องเบญจรงค์และการเขียนลวดลายให้มีความทันสมัยมากขึ้น และสามารถนำมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้ จึงนำไปสู่การสร้างงาน สร้างรายได้ และคุณภาพชีวิต เพื่อเป็นการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน โดยจังหวัดสมุทรสาคร ร่วมกับสำนักงานพาณิชย์จังหวัดสมุทรสาคร  ททท. สำนักงานสมุทรสงคราม อำเภอกระทุ่มแบน และ เทศบาลตำบลดอนไก่ดี จึงร่วมกันจัดงาน “สืบสาน...สีสัน...สายเส้น เบญจรงค์ดอนไก่ดี ครั้งที่ 3 ”  ในระหว่างวันที่ 9-11 มีนาคม 2555 ตั้งแต่เวลา 10.00-21.00 น.  ณ ย่านการค้าจังหวัดหมู่บ้านเบญจรงค์ดอนไก่ดี อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร

สำหรับรูปแบบการจัดงานครั้งนี้ นักท่องเที่ยวจะได้สัมผัสกับการจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าเครื่องเบญจรงค์ โดยการตกแต่งในรูปแบบผสมผสานระหว่างเครื่องเบญจรงค์ไทย กับ Lifestyle Modern  ซึ่งมีกิจกรรมต่าง ๆ  เช่น

- การจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าเครื่องเบญจรงค์ Collection พิเศษ ชุด เบญจรงค์ไทย Lifestyle Modern จำหน่ายเซรามิก และเครื่องลายคราม

- การจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าชุมชน OTOP/SMEs และกล้วยไม้

- การจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าเกษตรปลอดภัยและมีชื่อเสียงของจังหวัด

- การสาธิตขั้นตอนการผลิตสินค้าเบญจรงค์

- กิจกรรมนำนักธุรกิจเข้าเจรจาการค้าและจับคู่ธุรกิจ

- กิจกรรมการแสดงศิลปวัฒนธรรมของนักเรียน  นักศึกษา และศิลปินนักร้องลูกทุ่งชื่อดังมากมาย

โดยนักท่องเที่ยวสามารถที่จะเลือกชมหรือเลือกซื้อผลิตภัณฑ์เครื่องเบญจรงค์ และผลิตภัณฑ์อื่นๆเพื่อเป็นของที่ระลึกหรือของฝากให้กัน พร้อมกับสัมผัสบรรยากาศวิถีชีวิตชุมชนในปัจจุบันที่ยังคงอนุรักษ์ความเป็นไทยอีกด้วย

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสมุทรสาคร โทร 0 3442 6092     หรือ หมู่บ้านเบญจรงค์ดอนไก่ดี  โทร. 0 3447 3480 หรือ ททท.สำนักงานสมุทรสงคราม โทร.0 3475 2847-8   E-mail: tatsmsk@tat.or.th  หรือ TAT Call Center 1672

แสดงผล 27 ครั้ง