ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวเทศกาล

เทศกาลดนตรีนานาชาติเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม "RE EARTH ECO MUSIC FESTIVAL" ครั้งที่ ๓

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กองส่งเสริมกิจกรรม ศูนย์ประสานงานการท่องเที่ยวเกาะสมุย ได้ร่วมกับบริษัท รีเอิร์ท จำกัด องค์กรสิ่งแวดล้อมระดับนานาชาติ และ Stockholm Environmental Institute และบริษัทนำเที่ยว ในต่างประเทศ ตลอดจนพันธมิตรในเกาะสมุย กำหนดจัดงานเทศกาลดนตรีเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม “RE EARTH ECO MUSIC FESTIVAL” ครั้งที่ ๓ ระหว่างวันที่ ๓ – ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ ณ บริเวณหาดบางเก่า อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี  ซึ่งกิจกรรมดังกล่าว มีวัตถุประสงค์หลัก เพื่อใช้ดนตรีเป็นเครื่องมือในการสื่อสาร รณรงค์ สร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมแก่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ ผู้ประกอบการ และประชาชนทั่วไป  โดยรูปแบบการจัดงานมีการแสดงมหกรรมดนตรีจากศิลปิน และดีเจที่มีชื่อเสียง และมีหัวใจอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมจากประเทศสวีเดน ประกอบด้วย วงดนตรีที่อาศัยอยู่ในสแกนดิเนเวีย Hoffmaestro & Timbuktu  ศิลปินนานาชาติของไทย  DJ Nakadia และดีเจชั้นนำในยุโรป อาทิ Marco Bailey นอกจากนี้ มีการจัดกิจกรรมด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในเกาะสมุย อาทิ การสร้างฝายชะลอน้ำ  และปลูกหญ้าแฝกป้องกันดินถล่ม บริเวณบนภูเขา ซึ่งเป็นอาสาสมัครจากกลุ่มนักดนตรี และผู้เข้าร่วมโครงการจากประเทศสวีเดน สำหรับการจัดกิจกรรมดังกล่าวในพื้นที่เกาะสมุย  จะเป็นการนำพา    เกาะสมุย ไปสู่การเป็นเมืองท่องเที่ยวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม หรือ เกาะสีเขียว

สนใจติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์ประสานงานการท่องเที่ยวเกาะสมุย โทรศัพท์ ๐ ๗๗๔๒ ๐๕๐๔, ๔๒๐๗๒๒ หรือ  www.reearth.com

แสดงผล 33 ครั้ง