ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวเทศกาล

ยอยศยิ่งฟ้า อยุธยามรดกโลก” และงานกาชาด ประจำปี ๒๕๕๔

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) หน่วยงานภาครัฐและเอกชน กำหนดจัดงาน   ยอยศยิ่งฟ้า อยุธยามรดกโลก และงานกาชาด   ในวันที่ ๑๐ -๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ ณ อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา โดยเลื่อนจากเดือนธันวาคมของทุกปี เนื่องจากประสบอุทกภัยที่ผ่านมา

 นางสาวธนวัน กาสี ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ททท. สำนักงานพระนครศรีอยุธยา กล่าวว่า การจัดงานยอยศยิ่งฟ้า อยุธยามรดกโลก และงานกาชาด มีกิจกรรมที่น่าสนใจอย่างยิ่ง คือ การแสดงแสง เสียง ในชื่อชุด “ยอยศยิ่งฟ้า นานาชาติประกาศก้อง แผ่นดินทองศรีอยุธยา” โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา บัตรเข้าชมราคา ๒๐๐ บาท และ ๕๐๐ บาท นอกจากนั้น ยังมี
     -กิจกรรมการถ่ายภาพโบราณเป็นภาพหนังใหญ่ ซึ่งเป็นศิลปะที่เกิดขึ้นในสมัยกรุงศรีอยุธยา
     -ชมการแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านและการจัดแสดงวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชุมชนโบราณ
     -สัมผัสบรรยากาศตลาดย้อนยุคสมัยกรุงศรีอยุธยาและตลาดน้ำ พร้อมเลือกชิมอาหารคาว-หวานเลิศรสมากมาย
     -การสาธิตศิลปหัตถกรรมไทย เช่น การสานปลาตะเพียน เป็นต้น
     -การแสดงดนตรีไทยและดนตรีนานาชาติ
     -กิจกรรมงานกาชาด การจำหน่ายของที่ระลึก และอื่นๆ อีกมาก
มาย

 ททท. สำนักงานพระนครศรีอยุธยา จึงขอเชิญชวนผู้สนใจทุกท่านเข้าร่วมงานยอยศยิ่งฟ้าอยุธยา    มรดกโลก และงานกาชาด ทั้งนี้ยังเป็นการแสดงถึงความพร้อมและสร้างความมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยวว่าจังหวัดพระนครศรีอยุธยามีความพร้อมในการต้อนรับนักท่องเที่ยวให้กลับมาเที่ยวดังเดิมแล้วหลังประสบอุทกภัย

 สนใจติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานพระนครศรีอยุธยา โทรศัพท์ ๐ ๓๕๒๔ ๖๐๗๖-๗ หรือที่ทำการปกครองจังหวัด (เสมียนตราจังหวัด) ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โทร. ๐ ๓๕๓๓ ๖๕๖๓ หรือ www.เที่ยวภาคกลาง.com

แสดงผล 28 ครั้ง