ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวเทศกาล

14 กุมภาพันธ์ ชวนมาบอกรักกัน ณ พระนครคีรี

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานเพชรบุรี  ขอเชิญคู่รักแต่งกายย้อนยุคในสมัยรัชกาลที่ 4 และรัชกาลที่ 5 เข้าจดทะเบียนสมรส ในงาน  “บอกรักกัน วันวาเลนไทน์” ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนครคีรี อ.เมือง จ.เพชรบุรี ในวันที่  14 กุมภาพันธ์ 2555    ซึ่งงานดังกล่าวจังหวัดเพชรบุรี โดย อำเภอเมืองเพชรบุรี ได้กำหนดจัดงานขึ้นเพื่อประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้คู่รักจดทะเบียนสมรสให้ถูกต้องตามกฎหมาย อีกทั้งประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวพระนครคีรี ซึ่งเป็นครั้งแรกของจังหวัดเพชรบุรีที่จัดงานจดทะเบียนสมรสบนพระนครคีรี

พระนครคีรี หรือที่ชาวเพชรบุรีเรียกกันติดปากว่า “เขาวัง” พระราชวังฤดูร้อนแห่งนี้เป็นพระราชวังแห่งแรกที่สร้างอยู่บนยอดเขา สร้างขึ้นในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4  โดยพระองค์ทรงโปรดที่จะเสด็จแปรพระราชฐานมาประทับพักผ่อนพระอิริยาบถและใช้ต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองอยู่เสมอ        อีกทั้งยังทรงโปรดให้ทำการสร้างเจดีย์องค์ใหญ่สีขาวครอบทับเจดีย์องค์เดิมที่มีอยู่แล้วและพระราชทานนามว่า “พระธาตุจอมเพชร” พร้อมทั้งให้สร้างวัดประจำพระราชวังคือ “วัดพระแก้วน้อย” ระหว่างสองข้างทางที่เป็นตัวเชื่อมระหว่างยอดเขาทั้ง 3 ยอด ทรงให้ปลูกต้นลั่นทม เมื่อเข้าช่วงเดือนกุมภาพันธ์ - เมษายน ของทุกปี     ต้นลั่นทมอายุเก่าแก่เกือบ 200 ปี จะผลัดใบเหลือเพียงดอกสีขาวที่บานสะพรั่งสลับกับแมกไม้น้อยใหญ่ แต่งแต้มสีสันและสร้างความงดงามให้พระนครคีรีมากยิ่งขึ้น ด้วยประวัติความเป็นมาและความสวยงามของพระนครคีรี ทำให้สถานที่แห่งนี้เป็นสถานที่สิริมงคลและเหมาะแก่การใช้เป็นสถานที่จดทะเบียนสมรสแก่คู่รัก ดุจกับการเริ่มต้นของการใช้ชีวิตคู่ร่วมกันอย่างร่มเย็นเป็นสุขตลอดไป   งานนี้ถือเป็นครั้งแรกที่ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนครคีรี อนุญาตให้คู่รักที่ร่วมจดทะเบียนสมรส ได้มีโอกาสถ่ายภาพแต่งงานตามมุมต่างๆ บนพระนครคีรี เพื่อเก็บไว้ในความทรงจำกับความรักที่แสนหวาน อีกด้วย

สำหรับคู่รักชาย - หญิง คู่ใดสนใจอยากจะร่วมจดทะเบียนในครั้งนี้ สามารถลงทะเบียนและกรอกใบสมัคร พร้อมแนบหลักฐานสำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และหลักฐานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องได้ที่สำนักงานทะเบียน อำเภอเมืองเพชรบุรี ได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2555 โดยกำหนดรับคู่รักที่ร่วมจดทะเบียนเพียง 62 คู่ เท่านั้น สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ที่ว่าการอำเภอเมืองเพชรบุรี โทร. 0 3242 5544  ต่อ 20

แสดงผล 16 ครั้ง