ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวเทศกาล

งานบวงสรวงดวงวิญญาณ “ขุนสรรค์” วีรบุรุษแห่งลุ่มแม่น้ำน้อย ครั้งที่ 30

อำเภอสรรคบุรี ชมรมลูกขุนสรรค์ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชน  ชาวอำเภอสรรคบุรี ได้กำหนดจัด  “งานบวงสรวงดวงวิญญาณขุนสรรค์” ครั้งที่ 30  จัดงานระหว่างวันที่ 18 – 20 มกราคม 2555 ณ บริเวณที่ว่าการอำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท เพื่อรำลึกถึงคุณงามความดีที่ขุนสรรค์และบรรพบุรุษไทย ได้เสียสละเลือดเนื้อและชีวิตเพื่อปกป้องผืนแผ่นดินไทยในครั้งศึกบางระจัน ไว้ตราบจนทุกวันนี้

เมืองสรรค์ หรือเมืองแพรก ตั้งอยู่ในเขตตำบลแพรกศรีราชา  อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท  เป็นเมืองโบราณที่ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำน้อย  มีประวัติศาสตร์ที่ควรค่าแก่การศึกษาเป็นอย่างยิ่ง มีแหล่งโบราณสถานที่สำคัญหลายแห่ง เช่น วัดมหาธาตุ วัดพระยาแพรก วัดพระแก้ว วัดสองพี่น้อง วัดโตนดหลาย และเมืองโบราณดงคอน สมัยทวารวดี ฯลฯ ซึ่งแต่ละแห่งมีประวัติที่น่าสนใจแตกต่างกันออกไป ดังนั้น ในการจัดงานดังกล่าวจึงเป็นการส่งเสริมให้ผู้ที่สนใจในแหล่งประวัติศาสตร์ สามารถย้อนอดีตเมืองแพรก ศรีราชา และได้รู้จัก “ขุนสรรค์” ซึ่งเป็นคนไทยคนแรกของชัยนาทที่อาสาป้องกันชาติ รวมทั้งส่งเสริมการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมของจังหวัดชัยนาทได้เป็นอย่างดี

กิจกรรมภายในงาน พิธีบวงสรวงดวงพระวิญญาณขุนสรรค์  ชมริ้วขบวนแห่สดุดีขุนสรรค์ (ตำบลต่างๆ ) การประกวดขบวนแห่สดุดีขุนสรรค์  การแสดงวัฒนธรรมท้องถิ่น  การประกวดการแต่งกายขุนสรรค์  และมหรสพสมโภช ชมการแสดงคอนเสิร์ต การแสดงลิเก

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ที่ว่าการอำเภอสรรคบุรี โทร. 0 5648 1447   และ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานสุพรรณบุรี โทร. 0 3553 6030 , 0 3553 5789 www.suphan.net

แสดงผล 28 ครั้ง