ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวเทศกาล

มหกรรมอาหารอร่อยและของดีเมืองสุพรรณ ครั้งที่ 13

เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี ร่วมกับชมรมผู้ประกอบการจำหน่ายอาหารสุพรรณบุรี และสมาคมแผงลอยจำหน่ายอาหารสุพรรณบุรี จัดงาน “มหกรรมอาหารอร่อยและของดีเมืองสุพรรณ ครั้งที่ 13”  ระหว่างวันที่ 12 - 18 กุมภาพันธ์ 2555  ตั้งแต่เวลา 16.00 – 23.00 น.  ณ  ถนนเณรแก้วด้านทิศใต้ เขตเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี  โดยวัตถุประสงค์ในการจัดงาน  เพื่อให้ประชาชนได้รู้จักเลือกบริโภคอาหารจากร้านที่สะอาด ตามนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวสนับสนุนเศรษฐกิจไทย รวมทั้งรู้จักสังเกตมาตรฐาน “Clean Food Good Taste” อาหารสะอาด รสชาติอร่อย โดยการสนับสนุนของหน่วยงานราชการและองค์กรภาคเอกชนต่างๆ

กิจกรรมต่างๆ ภายในงาน นอกจากจะได้ชิมอาหารรสเด็ด สะอาดถูกสุขลักษณะแล้วยังมีของดีของเมืองสุพรรณ ทั้งของฝาก ของที่ระลึก ผลไม้ตามฤดูกาล และผลิตภัณฑ์สินค้าพื้นบ้าน ให้เลือกซื้อมากมาย ชมการละเล่นพื้นบ้าน  กิจกรรมการแสดงบนเวที การแข่งขัน และการประกวดอาหาร ฯลฯ 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี โทร. 0 3551 1021 ต่อ 126   ชมรมผู้ประกอบการจำหน่ายอาหาร โทร. 0 3550 2710 , 08 1851 7182     สมาคมแผงลอยจำหน่ายอาหารฯ โทร. 08 9534 4462

แสดงผล 30 ครั้ง