ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวเทศกาล

ขอเชิญพุทธศาสนิกชนและประชาชนทั่วไปร่วมกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี ในวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๔ ถึง ๑ มกราคม ๒๕๕๕ ณ บริเวณท้องสนามหลวง กรุงเทพฯ

กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กรุงเทพมหานคร (กทม.) มหาเถรสมาคม (มส.) การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)  และภาคีเครือข่ายกว่า ๓๐ องค์กร  ขอเชิญพุทธศาสนิกชนและประชาชนทั่วไปร่วมกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปีในวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๔ ถึง ๑ มกราคม ๒๕๕๕ ณ บริเวณท้องสนามหลวง กรุงเทพฯ

เพื่อเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสมหามงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ ๗ รอบ ๘๔ พรรษา  และเฉลิมฉลองพุทธชยันตี  ครบ ๒,๖๐๐ ปี  แห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า ประกอบกับให้เป็นทางเลือกหนึ่งในช่วงเทศกาลปีใหม่สำหรับประชาชนชาวไทย  และกลุ่มเยาวชนนักเรียน นิสิต นักศึกษา ในการเริ่มต้นปีใหม่ด้วยกิจกรรมที่ดีโดยการเข้าร่วมสวดมนต์ข้ามคืนข้ามปี

กิจกรรมในงานประกอบด้วย  การสวดมนต์ไหว้พระเจริญจิตตภาวนาเพื่อเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และตั้งมั่นก้าวสู่พุทธชยันตี ๒,๖๐๐ ปี แห่งการตรัสรู้ขององค์สัมมาสัมพุทธเจ้า และสร้างสิริมงคลแก่ชีวิตประชาชนหลังจากประสบมหาอุทกภัย โดยสนับสนุนให้ทุกวัดทั่วประเทศกว่า ๓๐,๐๐๐ แห่ง และวัดไทยในต่างประเทศกว่า ๓๐๐ แห่ง ร่วมจัดกิจกรรม ซึ่งกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปีจะจัดขึ้นในวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๔ ตั้งแต่เวลา ๑๓.๐๐ น.- ๐๑.๐๐ น. โดยมีพระพรหมวชิรญาณ เจ้าอาวาสวัดยานนาวา กรรมการมหาเถรสมาคม เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และพระสงฆ์รวม ๓๒ รูป เจริญชัยมงคลคาถา  ในส่วนกรุงเทพมหานคร มีการอัญเชิญพระพุทธนวราชบพิตร จากหอพระ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานครเพื่อไปประดิษฐานให้ประชาชนได้สักการะที่ท้องสนามหลวง ตั้งแต่วันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๔-๑ มกราคม ๒๕๕๕ และมีพิธีทำบุญตักบาตรพระสงค์จำนวน ๑๘๕ รูป ในเช้าวันที่ ๑ มกราคม เวลา ๐๗.๐๐ น.  

นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมที่น่าสนใจมากมาย อาทิ  การประกวดสวดมนต์หมู่ฯ ทำนองสรภัญญะ ระดับประถมและมัธยม  การแสดงพิธีเปิดงาน  ระบำธรรมะ  พุทธชยันตี ๒,๖๐๐ ปี  ชมการแสดงศิลปวัฒนธรรมหุ่นสายเสมา หุ่นคน  การแสดงเสียงเพลงแห่งแสงธรรม พุทธชยันตี ๒,๖๐๐ ปี ศิลปินดาราร่วมสวดมนต์ข้ามปี  ชมลานนิทรรศการให้ความรู้  ธรรมะบันเทิง  และกิจกรรมสร้างสรรค์ ๗ ลานบุญ ซึ่งประกอบด้วย ลานพระศรีมหาโพธิ์ประดิษฐานพระพุทธรูปปางห้ามพยาธิ ซึ่งจัดสร้างขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ลานพุทธชยันตี ๒,๖๐๐ ปี การแสดงนิทรรศการพุทธประวัติ  ลานสร้างสุขภาคีเครือข่ายจัดกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ  ลานอิ่มบุญร่วมสรงน้ำและขอพรพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมือง
๙ วัดดังทั่วไทยได้แก่
          -  พระพุทธโสธรหรือหลวงพ่อโสธรวัดโสธรวรารามวรวิหาร  จ.ฉะเชิงเทรา
          -  หลวงพ่อบ้านแหลม วัดเพชรสมุทรวรวิหาร จ.สมุทรสงคราม
          -  หลวงพ่อทองเขาตะเครา วัดเขาตะเครา  จ.เพชรบุรี
          -  พระพุทธสิหิงค์ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กรุงเทพมหานคร
          -  หลวงพ่อวัดไร่ขิง วัดไร่ขิง จ.นครปฐม
          -  หลวงพ่อโตวัดพนัญเชิง  วัดพนัญเชิง จ.พระนครศรีอยุธยา
          -  หลวงพ่อโต วัดบางพลีใหญ่ จ.สมุทรปราการ
          -  พระพุทธชินราช วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ จ.พิษณุโลก
          -  หลวงพ่อพระใส วัดโพธิ์ชัย จ.หนองคาย

ลานอิ่มอก อิ่มใจ การละเล่นของไทย ๔ ภาค ของเล่นแบบธรรมชาติ จากชุมชนชาวพุทธ จิตรอาสา  ลานพุทธศิลป์ และเวทีธรรมะบันเทิง ชมการแสดงศิลปะแบบไทยๆ สำหรับผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมสามารถเดินทางไปร่วมงานได้  ตั้งแต่วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๔ - ๑ มกราคม ๒๕๕๕ ณ ท้องสนามหลวง ตั้งแต่เวลา ๑๔.๐๐ น. เป็นต้นไป

แสดงผล 26 ครั้ง