ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวเทศกาล

ล่องเรือไหว้พระ ๙ วัด และเที่ยวเกาะเกร็ด

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ขอเชิญนักท่องเที่ยวและผู้สนใจร่วมกิจกรรมตลาดริมน้ำ ล่องเรือไหว้พระ ๙ วัด และเที่ยวเกาะเกร็ด บริการให้นักท่องเที่ยว โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ตั้งแต่วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๔ – วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๕  ทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ ณ ตลาดริมน้ำวัดใหญ่ สว่างอารมณ์

กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การจัดตลาดริมน้ำวัดใหญ่สว่างอารมณ์ เป็นสถานที่สำหรับจำหน่ายสินค้า ของดีขึ้นชื่อที่มีลักษณะเด่นเป็นเอกลักษณ์หลากหลาย อาทิ ผัก ผลไม้ ไม้ดอก ไม้ประดับ สินค้าวิสาหกิจชุมชน สินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ เสื้อผ้า เครื่องประดับ งานไม้ตกแต่งบ้าน ขนมหวาน รับประทานอาหารอร่อยและนั่งเล่นพักผ่อน ในบรรยากาศร่มรื่นริมน้ำเจ้าพระยา ชมและให้อาหารปลาวังมัจฉานับหมื่นตัว นอกจากนี้ได้จัดบริการล่องเรือไหว้พระ ๙ วัดฟรี โดยเรือจะล่องรอบเกาะเกร็ดเพื่อนำนักท่องเที่ยวสักการะขอพรพระพุทธรูป สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมือง เพื่อความเป็นสิริมงคล ได้แก่ วัดเสาธงทอง วัดไผ่ล้อม วัดปรมัยยิกาวาส วัดฉิมพลีสุทธาวาส วัดกลางเกร็ด วัดเชิงเลน วัดท่าอิฐ วัดแสงสิริธรรม วัดใหญ่สว่างอารมณ์  โดยจัดเรือให้บริการวันละ ๔ รอบ รอบแรก เวลา ๑๐.๐๐ น. รอบที่ ๒ เวลา ๑๑.๐๐ น. รอบที่ ๓ เวลา ๑๒.๐๐ น. รอบที่ ๔ เวลา ๑๓.๐๐ น.   ใช้เวลาล่องเรือรอบละประมาณ ๕ ชั่วโมง

สำหรับผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมสามารถสอบถามเพิ่มเติมและสำรองที่นั่งได้ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี โทรศัพท์ ๐๘-๑๓๙๘-๕๘๐๖ ,๐๘-๑๓๘๔-๔๖๑๒

แสดงผล 25 ครั้ง