ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวเทศกาล

ร่วมประสบการณ์ดูนกล่าเหยื่อกับงานเทศกาล “ดูนกอินทรีของดีเมืองเพชร” ประจำปี 2555

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานเพชรบุรี เชิญนักท่องเที่ยวร่วมประสบการณ์  ดูนกอินทรี เที่ยวงานเทศกาล “ดูนกอินทรี ของดีเมืองเพชร ประจำปี 2555” ระหว่างวันที่ 28 - 29 มกราคม  2555    ณ  ลานตากข้าวท่าข้าวศรีจันทร์  ริมถนนทางหลวงชนบท หมายเลข 1023    บ้านหนองปลาไหล  อำเภอเขาย้อย  จังหวัดเพชรบุรี

                   ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาไหล ได้กำหนดจัดงานเทศกาล “ดูนกอินทรี ของดีเมืองเพชร”  เพื่อเป็นการสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนในการอนุรักษ์นกอินทรี นกเหยี่ยว ส่งเสริมการท่องเที่ยว เชิงอนุรักษ์ เป็นแหล่งเรียนรู้ ศึกษาวิถีทางธรรมชาติให้เยาวชน ประชาชนในท้องถิ่น ได้มีความรู้ความเข้าใจเรื่องนกอินทรี  รวมทั้ง ส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจของตำบลหนองปลาไหล อีกด้วย

                   งานเทศกาล “ดูนกอินทรี ของดีเมืองเพชร ประจำปี 2555” ภายในงานประกอบด้วยกิจกรรมที่น่าสนใจมากมาย อาทิ เช่น  มีการจัดนิทรรศการเกี่ยวกับนกอินทรีอพยพ   นกเหยี่ยวและนกล่าเหยื่อชนิดต่างๆ   นิทรรศการวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวบ้านหนองปลาไหล   เยี่ยมชมบูทของกลุ่มนักดูนก   มีกิจกรรมให้เด็กและเยาวชน เข้าร่วมโครงการส่องกล้องศึกษาวิธีชีวิตนกอินทรี   ชมภาพแสดงนกอินทรี  ทุ่งนาหนองไหล ผ่านวีดีโอโปรเจคเตอร์ โดยกลุ่มทีมงาน Discoverythai.com  การจำหน่ายสินค้า  OTOP  การประกวดวาดภาพ “นกอินทรี ของดีเมืองเพชร”  (รุ่นประถมฯ, รุ่นมัธยมตอนต้น, และรุ่นบุคคลทั่วไป)  การแสดงศิลปวัฒนธรรมประเพณีไทย  3 ลาว ของท้องถิ่น
(ลาวโซ่ง  ลาวพวน  ลาวเวียง)  และกิจกรรมพิเศษ นำผู้ที่สนใจเที่ยวชมหิ่งห้อยและวิถีธรรมชาติสองฝั่งคลอง ยามค่ำคืน

สอบถามรายละเอียด ได้ที่
องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองปลาไหล  โทร. 0 3279 6681  

          นอกจากนี้ นักท่องเที่ยวสามารถท่องเที่ยวตามเส้นทางท่องเที่ยวใน อำเภอเขาย้อย อาทิ แวะชมอุโบสถไม้สัก ลายแกะสลักสวยงาม งานฝีมือประณีตชั้นครู ไหว้พระขอพรที่ วัดกุฏิ วัดเก่าแก่ของอ. เขาย้อย นมัสการพระพุทธบาททอง ถ้ำเขาย้อย  และชมวิถีชีวิตวัฒนธรรมชาวไทยทรงดำของศูนย์    วัฒนธรรมไทยทรงดำ เทศบาลเขาย้อย เป็นต้น ขอแนะนำอีกเส้นทางที่น่าสนใจ คือ เส้นทางไปอ่าวบางตะบูน  อ. บ้านแหลม สามารถแวะทานอาหารทะเลสดๆ หลากหลายร้านอร่อยๆ และนมัสการขอพรหลวงพ่อเขาตะเครา       อันศักดิ์สิทธิ์  ที่วัดเขาตะเครา อ. บ้านแหลม จ. เพชรบุรี ได้อีกด้วย 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่  
ททท.    สำนักงานเพชรบุรี โทร. 032 471005-6

แสดงผล 24 ครั้ง