ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวเทศกาล

ททท. ขอเชิญร่วมงานประเพณีเส็งกลอง ล่องโคมไฟ ไหว้พ่อขุนผาเมือง ประจำปี 2555จังหวัดเพชรบูรณ์

          จังหวัดเพชรบูรณ์ กำหนดจัดงาน ประเพณีเส็งกลอง ล่องโคมไฟ ไหว้พ่อขุนผาเมือง ประจำปี 2555 ในวันที่ 29 ธันวาคม 2554 – 1 มกราคม 2555 ณ ลานอนุสาวรีย์พ่อขุนผาเมือง สี่แยกหล่มสัก ตำบลน้ำชุน อำเภอหล่มสัก ร่วมลอยโคมไฟนับพับดวง ชมศิลปะการแสดงวัฒนธรรมท้องถิ่น การแข่งขันเส็งกลอง หรือตีกลองแบบฉบับพื้นเมืองชาวไทยหล่ม และรับประทานอาหารพื้นเมืองชมการแสดงประกอบแสงเสียงอิงประวัติศาสตร์เทิดเกียรติพ่อขุนผาเมือง  

          พ่อขุนผาเมือง หรือ พ่อขุนศรีอินทราทิตย์ พระโอรสของ “พ่อขุนศรีนาวนำถม” ราชวงศ์พระร่วงปกครองเมืองสุโขทัย ที่มีความสามารถในการรบ จึงได้มาปกครองนครเมืองราด (ปัจจุบัน อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์)  และด้วยบารมีความเก่งกล้าของพ่อขุนผาเมือง  พระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ยกพระราชธิดา “พระนางสิงขรมหาเทวี” เพื่อเจริญสัมพันธไมตรีระหว่างกรุงสุโขทัย และขอม แต่ต่อมา “ขอมสมาดโขลญลำพง” ได้ก่อกบฏที่กรุงสุโขทัย พ่อขุนผาเมืองจึงได้ร่วมกับพระสหาย พ่อขุนบางกลางท่าว ปราบกบฏจนแพ้พ่าย แต่ด้วยพระองค์มีพระชายาเป็นธิดาขอม จึงยอมสละตำแหน่งเจ้าปกครองกรุงสุโขทัย ให้พ่อขุนบางกลางหาว ได้ขึ้นเป็นกษัตริย์ปกครองคนไทยนามว่า “พ่อขุนศรีอินทราทิตย์”  ด้วยเหตุนี้ชาวหล่มสักได้สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพ่อขุนผาเมือง และเคารพบูชายกย่องเชิดชูในวีรกรรมความกล้าหาญ และความเสียสละของพ่อขุนผาเมือง จึงพร้อมใจกันจัดงาน เพื่อยกย่องเชิดชูวีรกรรมของพ่อขุนผาเมืองผู้สร้างชาติไทย         

          กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย  พิธีบวงสรวงดวงวิญญาณของพ่อขุนผาเมือง, ขบวนพาข้าวน้อยการจัดประกวดเส็งกลอง หรือการแข่งขันตีกลองรูปแบบต่างๆ, การรับประทานอาหารตามประเพณีพาข้าวหย่อง พร้อมชมการแสดงละครอิงประวัติศาสตร์ประกอบเรื่อง "พ่อขุนผาเมือง" นอกจากนี้ยังมีมหรสพสมโภชอีกมากมาย, การจำหน่ายสินค้าทางการเกษตร สินค้าชุมชน งานราตรีนุ่งซิ่น กินข้าวแกง แยงพลุงาม, ประกวดล่องโคมไฟ ประกวดร้องเพลงลูกทุ่งหางเครื่อง, การแสดงแมงตับเต่า การแสดงวัฒนธรรมไทย ฯลฯ   ททท.สำนักงานพิษณุโลก จึงขอเชิญชวนผู้สนใจ เดินทางท่องเที่ยวฤดูหนาว ที่จังหวัดเพชรบูรณ์  และร่วมงานประเพณีเส็งกลองล่องโคมไฟ ไหว้พ่อขุนผาเมือง ประจำปี 2555  

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
ททท. สำนักงานพิษณุโลก โทรศัพท์ 0-5525-2742-3 หรือ ที่ว่าการอำเภอหล่มสัก โทรศัพท์ 0-56 70-1115

แสดงผล 33 ครั้ง