ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวเทศกาล

เทศกาลกินปลาและของดีอำเภอบางเลน ครั้งที่ 1

จังหวัดนครปฐม หอการค้าจังหวัดนครปฐม ร่วมกับอำเภอบางเลน เทศบาลตำบลบางเลน รวมทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน กำหนดจัดงานเทศกาลกินปลาและของดีอำเภอบางเลน ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 17-26 ธันวาคม 2554 ณ บริเวณสามแยกบางเลน จังหวัดนครปฐม ตั้งแต่เวลา 09.00 – 23.00 น. เพื่อเป็นการอนุรักษ์และพัฒนาสายพันธุ์สัตว์น้ำจืดที่อาศัยอยู่ในลุ่มน้ำท่าจีน ตลอดจนดูแลทรัพยากรน้ำ รักษาความอุดมสมบูรณ์ของสิ่งแวดล้อมและธรรมชาติ ให้อยู่ยั่งยืนต่อไป อีกทั้งยังเป็นการกระจายช่องทางการค้า การประชาสัมพันธ์สินค้าวิสาหกิจชุมชนให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย พร้อมทั้งผลักดันให้เกิดแหล่งท่องเที่ยวเกษตรทางเลือกใหม่ไม่ไกลจากกรุงเทพฯ

นางสาวอังคณา  พุ่มผกา ผู้อำนวยการสำนักงาน การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานสมุทรสงคราม (สมุทรสงคราม นครปฐม สมุทรสาคร) เปิดเผยว่าเนื่องจากในปัจจุบันนี้อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม ถือได้ว่าเป็นตลาดค้าขายปลาน้ำจืดที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศไทย หลังจากสถานการณ์น้ำท่วม สภาพความเป็นอยู่ของประชาชนกลับคืนสู่สภาวะปกติ ดังนั้นแหล่งอาหารจึงเป็นสิ่งสำคัญยิ่ง ด้วยเหตุนี้อำเภอบางเลนจึงเหมาะสมที่จะเป็นสถานที่จัดงานนี้ อีกทั้งยังมีสินค้า OTOP ที่มีชื่อเสียง เช่น  ปลาแดดเดียว OTOP ระดับ 5 ดาว ซึ่งได้รับใบประกาศรับรองคุณภาพจากกรมประมง, ขนมเปี๊ยะ,หัตถกรรมจักสานผักตบชวา, เป็ดพะโล้ เป็นต้น นอกจากนี้ภายในงานนักท่องเที่ยวยังสามารถร่วมสนุกกับกิจกรรมในซุ้มกาชาด ชมการแสดงนิทรรศการความรู้ด้านปศุสัตว์และประมง การออกร้านจำหน่ายพืชผักปลอดสารพิษ ผลิตภัณฑ์พื้นเมือง จำหน่ายปลาสด ผลิตภัณฑ์ปลาแปรรูปชนิดต่างๆ มหรสพ ดนตรี ชมฟรีตลอดงาน

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หอการค้าจังหวัดนครปฐม โทร. 0 3425 4231 , 0 3421 0230หรือเทศบาลตำบลบางเลน โทร. 0 3439 1212 หรือ ททท.สำนักงานสมุทรสงคราม  โทร. 0 3475 2847-8  E-mail  :  tatsmsk@tat.or.th หรือ Call Canter 1672

แสดงผล 23 ครั้ง