ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวเทศกาล

หนาวนี้…ทิวลิปบานที่ลานริมกก กับ เทศกาลเชียงรายดอกไม้งาม ครั้งที่ 8

จังหวัดเชียงราย โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานเชียงราย ขอเชิญเที่ยวงาน “เทศกาลเชียงรายดอกไม้งาม ครั้งที่ 8” ระหว่างวันที่ 24 ธันวาคม 2554 – 3 มกราคม 2555 ณ บริเวณสวนไม้งามริมน้ำกก เชิงสะพานเฉลิมพระเกียรติ 1 (บริเวณศูนย์ราชการบ้านฝั่งหมิ่น ใกล้ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวงเชียงราย) อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย เพื่อส่งเสริมพัฒนาจังหวัดเชียงรายให้เป็นเมืองท่องเที่ยวและให้เป็นแหล่งผลิตไม้ดอกไม้ประดับที่มีคุณภาพสามารถสร้างรายได้แก่เกษตรกร  ตลอดจนเพื่อร่วมเฉลิมฉลองในโอกาสพิเศษ 750 ปีเมืองเชียงรายในปี 2555 และส่งเสริมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามของล้านนาให้ยั่งยืนสืบไป โดยในงานท่านจะได้พบกับ อุทยานไม้ดอกเมืองหนาวนานาชนิดสีสันสดใส อาทิ ดอกทิวลิป ลิลลี่ ไซคาเมน  บีโกเนีย ฯลฯ การประกวดขบวนรถบุปผชาติอันตระการตา อุทยานกล้วยไม้นานาพันธุ์ การจัดข่วงภูมิปัญญาสล่าเชียงรายและวัฒนธรรมชนเผ่า การประกวดการจัดสวนโต๊ะ การประกวดทำบายศรีสู่ขวัญ 5 ชั้น การประกวดจัดดอกไม้สด การประกวดวาดภาพและภาพถ่ายดอกไม้ในงาน การจำหน่ายสุดยอดผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น ผลผลิตทางการเกษตร พันธุ์ไม้ผล ไม้ดอก ไม้ประดับ การประกวดนางสาวถิ่นไทยงาม และกิจกรรมอื่นๆ อีกมากมาย

 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย โทร. 0 5360 1235, 0 5360 1758 และ ททท.สำนักงานเชียงราย โทร. 0 5374 4674-5, 0 5371 7433

แสดงผล 14 ครั้ง