ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวเทศกาล

งาน เทศกาลชิมชา ซากุระบาน อาหารชนเผ่า ดอยแม่สลอง ครั้งที่ 16

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานเชียงราย ขอเชิญเที่ยวงานเทศกาล “ชิมชา  ซากุระบาน  อาหารชนเผ่า  ดอยแม่สลอง” ครั้งที่ 16 ระหว่างวันที่ 28 ธันวาคม 2554 ถึงวันที่ 2 มกราคม 2555  ณ  สนามกีฬาโรงเรียนบ้านสันติคีรี  ต.แม่สลองนอก  อ.แม่ฟ้าหลวง  จ.เชียงราย ซึ่งจัดโดยความร่วมมือของ อำเภอแม่ฟ้าหลวง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองนอก ร่วมกับภาคส่วนต่างๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ผู้ประกอบการในท้องถิ่น และ ททท.สำนักงานเชียงราย มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยว อีกทั้งร่วมกันรักษาประเพณีวัฒนธรรมที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์และเชิญชวนให้นักท่องเที่ยวได้มีโอกาสเดินทางมาสัมผัสบรรยากาศการท่องเที่ยวบนดอยแม่สลองอย่างต่อเนื่อง     

พื้นที่ตำบลแม่สลองนอกหรือดอยแม่สลอง  นับได้ว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของจังหวัดเชียงรายอีกแห่งหนึ่งอันเป็นที่รู้จักของกลุ่มนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ด้วยชุมชนที่ตั้งบนดอยสูง มีสภาพภูมิประเทศเป็นทิวเขาน้อยใหญ่สลับซับซ้อน มองเห็นทิวทัศน์สวยงามได้กว้างไกล  มีสภาพอากาศที่เย็นสบายตลอดทั้งปี  โดยเฉพาะในช่วงฤดูหนาวอากาศหนาวเย็นมาก และเป็นช่วงที่สวยงามด้วยดอกซากุระบานสะพรั่งและสีสันของต้นไม้เปลี่ยนสีแต่งแต้มยอดดอย  อีกทั้งมีความอุดมสมบูรณ์ของอินทรียวัตถุในดินจึงทำให้เป็นแหล่งปลูกชาที่ดี  มีไร่ชาและโรงงานแปรรูปใบชา สามารถผลิตชาชั้นดีจำหน่ายในพื้นที่และส่งขายทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ  นอกจากนี้ในพื้นที่ยังสามารถปลูกพืชผัก  ไม้ผลและไม้ดอกเมืองหนาวหลากหลายชนิด  ประกอบกับวิถีชีวิตชนเผ่ากว่า 7 ชนเผ่าที่อาศัยอยู่รวมกันเป็นเสน่ห์ดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เดินทางขึ้นมาสัมผัสและเรียนรู้วิถีชีวิตของ ชนเผ่า  พร้อมจับจ่ายซื้อของเป็นจำนวนมากตลอดทั้งปี จึงเป็นที่มาของการจัดงานฯ

งานเทศกาล “ชิมชา ซากุระบาน อาหารชนเผ่า ดอยแม่สลอง” ครั้งที่ 16 มีกิจกรรมภายในงานมากมาย ในวันพิธีเปิด 29 ธันวาคม 2554  ชมขบวนชนเผ่าแสดงศิลปวัฒนธรรมชนเผ่าบนดอยแม่สลอง  การออกร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP (ชา กาแฟและผลไม้อบ) กิจกรรมน่าสนใจอื่นๆ หมุนเวียนแต่ละวันประกอบด้วย การแสดงศิลปวัฒนธรรมชนเผ่า 7 ชนเผ่า ประกอบด้วย จีนยูนนาน อาข่า ลาหู่ ลัวะ เมี้ยน ลีซู และไทยใหญ่  กิจกรรมการประกวด ได้แก่  ประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประกวดไก่ดำสายพันธุ์ฟ้าหลวง/ชี้ฟ้า  เป็นต้น รวมถึงร่วมสนุกกับกิจกรรมลานบ้านชนเผ่า  เช่น โล้ชิงช้า  ชิงช้าชนเผ่า

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองนอก 053-765129, www.maesalongnok.go.th และที่ ททท.สำนักงานเชียงราย โทร. 053-717433, 053-744674-5

แสดงผล 37 ครั้ง