ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวเทศกาล

พิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายประทีป 1,000 ดวง แด่พระศากยมุณี เพื่อขอพรให้ประเทศไทยรอดพ้นปัญหาอุทกภัยครั้งใหญ่

 

นาย Jigme Yoesek Thinley นายกรัฐมนตรีแห่งราชอาณาจักรภูฏาน  เป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายประทีป 1,000 ดวง แด่พระศากยมุณี เพื่อขอพรให้ประเทศไทยรอดพ้นปัญหาอุทกภัยครั้งใหญ่นี้  โดยมี นายสรรเสริญ เงารังษี  รองผู้ว่าการด้านตลาดเอเชียและแปซิฟิกใต้ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย  (ททท.) พร้อมทั้งข้าราชการระดับสูงของราชอาณาจักรภูฏานกว่า 200 คน เข้าร่วมพิธี ณ พระอาราม Tashiehhod Zone กรุงทิมพู เมืองหลวงแห่งราชอาณาจักรภูฏาน เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2554 ที่ผ่านมา

แสดงผล 10 ครั้ง