ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวเทศกาล

ร่างข่าวประชาสัมพันธ์การเดินทางมาเก็บตัว และทำกิจกรรมท่องเที่ยวของผู้เข้าประกวดนางงามเบลเยี่ยม ปี 2555

สำนักงานปารีส ได้ให้การสนับสนุนแก่บริษัทกองประกวดนางงามเบลเยี่ยมและสถานีโทรทัศน์ RTL ประเทศเบลเยี่ยม โดยนาง Darlyne DEVOS ประธานกองประกวดนางงามเบล-เยี่ยม พร้อมด้วยผู้เข้าประกวดนางงามเบลเยี่ยม 2012 จำนวน 20 ราย เดินทางมาเก็บตัว และทำกิจกรรมด้านการท่องเที่ยวต่างๆ ในจังหวัดเชียงใหม่และลำปาง พร้อมด้วยคณะสื่อมวลชนอีก จำนวน 15 คน ทั้งจากนิตยสารชั้นนำที่มียอดจำหน่ายสูง ได้แก่ นิตยสารรายสัปดาห์ Story หนังสือพิมพ์ Het Belang Van Limburg  นิตยสาร CTR (Ciné Télé Revue) เป็นต้น สถานีวิทยุ M&M (โดยนางสาว Justine DE JONCKHEERE นางงามเบลเยี่ยมประจำปี 2554  ซึ่งเคยเดินทางมาทำกิจกกรรมที่เขาหลัก เมื่อปี 2554 ) สื่อ Online Star TV และคณะถ่ายทำภาพยนตร์โทรทัศน์ ที่จะติดตามมาทำข่าวการทำกิจกรรมของเหล่าสาวงามและแหล่งท่องเที่ยวสำคัญ ระหว่างวันที่ 17 – 26 พฤศจิกายน 2554 โดยมีสถานเอกอัครราชทูตไทย ประจำกรุงบรัสเซลส์ และบริษัทการบินไทยมหาชนจำกัด ร่วมให้การสนับสนุนด้วย ซึ่งคณะทั้งหมดจะเดินทางมาพร้อมกันเพื่อประชาสัมพันธ์ในโอกาสที่บริษัทการบินไทยจำกัด (มหาชน) เปิดเที่ยวบินปฐมฤกษ์ (กรุงบรัสเซลส์-กรุงเทพฯ) เป็นครั้งแรกในวันที่ 17 พฤศจิกายน และคณะฯ มีกำหนดเดินทางไปยังสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญ อาทิ วัดพระธาตุดอยสุเทพ ศูนย์ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมล้านนา สวนราชพฤกษ์ ศูนย์อนุรักษ์ช้าง/โรงพยาบาลช้าง จ. ลำปาง ศูนย์ร่มบ่อสร้าง สวนสัตว์ Night Safari เป็นต้น รวมทั้งสาวงามจะร่วมประชาสัมพันธ์งานประเพณีลอยกระทง และสามใส่ชุดไทยล้านนาอีกด้วย

 นอกจากการเผยแพร่บทความผ่านสื่อสิ่งพิมพ์และวิทยุแล้ว สถานีโทรทัศน์ RTL และสถานีโทรทัศน์ช่องภาษาเฟรมิส ยังจะแพร่ภาพการมาเก็บตัว และทำกิจกรรมต่างๆ ของผู้เข้าประกวดฯ ในประเทศไทย โดยจะประชาสัมพันธ์ล่วงหน้า (Pre PR) ทุกวันๆ ละ 3 นาที เป็นเวลา 2 สัปดาห์ก่อน และในคืนวันตัดสิน นางงามเบลเยี่ยม ในวันที่ 8 มกราคม 2555 จะมีการถ่ายทอดสดการประกวดในช่วง Prime Time ตั้งแต่เวลา 20.30 น. - 23.30 น. เป็นเวลา 3 ชั่วโมง การใช้ Social Media บอกเล่าความประทับใจสาวงามผู้เข้าประกวดผ่านทาง Facebook ของตัวเอง รวมทั้งเผยแพร่ในเว็บไซต์ของกองประกวดอีกด้วย คาดว่าการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆ ครั้งนี้ จะสามารถสร้างการรับรู้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้มากกว่า 2 ล้านคน และคิดเป็นมูลค่าการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อเป็นเงินทั้งสิ้นประมาณ 3 แสนยูโร หรือประมาณ 13 ล้านบาท

นับเป็นโอกาสอันดีที่จะประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ด้านบวกของไทยและสร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักท่องเที่ยวในการเดินทางมาเที่ยวยังประเทศไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งทางภาคเหนือ อีกทั้งยังเป็นการใช้กลยุทธ์ Celebrity Marketing และคาดหวังว่าจะสามารถกระตุ้นการเดินทางของนักท่องเที่ยวในตลาดเบลเยี่ยม และยุโรปใกล้เคียงเพิ่มขึ้น 10%

แสดงผล 27 ครั้ง